CENTRALA - ogłoszenia aktualne

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

ARiMR/DZN/23/19
18.02.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. raportowania i analizy danych

ARiMR/DGiOP/22/19
18.02.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Grup i Organizacji Producentów Stanowisko pracy ds. projektowania oraz administracji systemów...

ARiMR/DGiOP/21/19
18.02.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Departamencie Grup i Organizacji Producentów Stanowisko pracy ds. rozpatrywania odwołań i innych środków zaskarżenia

ARiMR/DPZP/20/19
08.02.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Radca Prawny w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej działań delegowanych i wspólnej polityki rybołówstwa

ARiMR/DRR/19/19
07.02.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. rynków roślinnych

ARiMR/DRR/18/19
07.02.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości, monitoringu oraz Programu Rozwoju...

ARiMR/DZN/17/19
07.02.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności WPR

ARiMR/DZN/16/19
07.02.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności krajowych

ARiMR/DZN/15/19
07.02.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności Funduszy Strukturalnych i...

ARiMR/DAW/04/19
10.01.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Audytor wewnętrzny w Departamencie Audytu Wewnętrznego Audytor wewnętrzny ds. audytu systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji