OR09/BP178/3/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:   Inspektor Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR / Mieleckie Biuro Powiatowe Wydział Rejestracji Zwierząt Stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt miejsce pracy: Mielec

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba / pełny etat na czas określony w celu zastępstwa
Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwość  rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa dokumentów i beneficjentów Agencji z zakresu rejestracji zwierząt,
- wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
- przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu  IRZ oraz współpraca w tym  zakresie z OR,
- współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii.

Wymagania konieczne:    
- wykształcenie: wyższe – o kierunku: zootechnika, informatyka, ekonomia, weterynaria, prawo, administracja, rolnicze,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- umiejętności: samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w sytuacjach stresowych,
- komunikatywność, kultura osobista.
--bardzo dobra znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.


Wymagania pożądane:
- co najmniej 6-cio miesięczny staż  pracy w instytucjach związanych rolnictwem oraz doświadczenie w pracy przy obsłudze  wniosków związanych z funduszami europejskimi,
- znajomość zagadnień ekonomiczno-rolniczych,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- komunikatywność, kultura osobista.
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra organizacja pracy, dokładność
- dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:  29 maj 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
     
Listownie
pod adresem:      Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podkarpacki Oddział Regionalny
al. Tadeusza Rejtana 36
35-310  Rzeszów
    
z dopiskiem (na kopercie): Dokumenty dotyczące naboru:  OR 09/BP178/3/19

Osobiście
adres:    Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
al. Tadeusza Rejtana 36 ( V piętro)
35-310  Rzeszów
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR 09/BP178/3/19

Drogą elektroniczną na adres:  rektutacjaOR09@arimr.gov.pl


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez  kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie  po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel.  17 581 06 10.
Autor: MDP

Data wprowadzenia: 14.05.2019
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2019 14:53