Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

Pejzarz rolniczy

W skład BDSPB wchodzą:

 1. Wydział ds. PROW i Płatności Bezpośrednich
 2. Wydział ds. Windykacji
 3. Wydział ds. Odwołań
 4. Wydział ds. Rynków Rolnych i Organizacji Producentów

BDSPB realizuje zadania m.in. dotyczące obsługi wybranych działań w ramach:

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  • Uczestnictwo Rolników w Systemach Jakości Żywności,
  • Grupy producentów rolnych,

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów,

 • Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw,
 • Mechanizmu pomocy finansowej na ograniczenie produkcji mleka,
 • Mechanizmu dalszego wsparcia kryzysowego producentów owoców i warzyw,
 • Mechanizmu nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Do zadań realizowanych przez BDSPB należy również m.in :

 • uznawanie grup, organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych;
 • koordynowanie i nadzór działań realizowanych przez  biura powiatowe z zakresu

  • systemów wsparcia bezpośredniego,
  • działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-2020;
  • programów wsparcia krajowego;

 • prowadzenie spraw w trybie administracyjnym jako organ I instancji;
 • prowadzenie spraw w trybie administracyjnym jako organ II instancji (rozpatrywanie odwołań, zażaleń);
 • windykacja kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności w ramach programów finansowanych ze środków krajowych oraz unijnych;
 • prowadzenie monitoringu rzeczowego, sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez oddział regionalny oraz podległe biura powiatowe.

Dużym zainteresowaniem wśród działań  nieinwestycyjnych cieszyły się m.in.:

 • Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
 • Program rolnośrodowiskowy,
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
 • Grupy producentów rolnych.