Szkolenia dla rolników

Spotkanie informacyjne dla Rolników:

Termin: 14.11.2018 r.
Czas: 10:30 – 12:00
Miejsce: Siedziba Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie ul. Sobieskiego 7, sala nr 370 (III piętro)

1.  Poddziałanie 5.1 w ramach PROW 2014-2020
Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

2.  Szkolenie odnośnie Aplikacji Portal IRZplus
Promocja możliwości bezpośredniego zgłaszania przez posiadaczy zwierząt wszystkich zdarzeń dotyczących bydła, owiec, kóz i świń przez internet.