Pomorski - OR11

Sekretariat - tel. 58 668 60 00/01

81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1

e-mail: pomorski@arimr.gov.pl

DYREKCJA POMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

Karol Narloch - Dyrektor
Karol Narloch - Dyrektor


 

Sylwia Skupień - p. o. Zastępcy Dyrektora
Sylwia Skupień - p. o. Zastępcy Dyrektora

Leopold Kulikowski - Zastępca Dyrektora

 

Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

 

 

Krótko o Oddziale

Pomorski Oddział Regionalny powstał w 2000 roku jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. W pierwszym okresie swojego istnienia głównym zadaniem realizowanym przez Agencję była obsługa programu SAPARD.

Kolejnym etapem rozwoju ARiMR, związanym z przygotowaniami do pełnienia funkcji agencji płatniczej dla instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej było utworzenie biur powiatowych podległych organizacyjnie oddziałom regionalnym.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nastąpiło istotne rozszerzenie zakresu działania ARiMR, a tym samym jej oddziałów, m.in. wdrożone zostały płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, rozszerzeniu uległy działania związane z pozyskaniem wsparcia na inwestycje związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Oddział obsługuje w chwili obecnej ok. 40 tysięcy rolników, producentów rolnych i firm pracujących na rzecz rolnictwa i wsi.

Siedziba Pomorskiego Oddziału ARiMR
Siedziba Pomorskiego Oddziału ARiMR
Interesanci obsługiwani w Punkcie Obsługi Klienta
Interesanci obsługiwani w Punkcie Obsługi Klienta

Z racji położenia Oddział skutecznie i aktywnie zajmuje się dystrybucją środków z programów PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007 - 2013  oraz PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020. Środki te w istotny sposób przyczyniają się do  modernizacji portów i przystani rybackich oraz do powstawania giełd rybnych. Służą one także ochronie i odbudowie żywych zasobów morza, trafiając do rybaków m.in. w postaci rekompensat za trwałe lub tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Agencji w województwie pomorskim tworzy Oddział  Regionalny z siedzibą w Gdyni oraz 16 Biur Powiatowych zlokalizowanych we wszystkich miastach powiatowych z wyjątkiem Powiatu Malborskiego, w przypadku którego Biuro Agencji umiejscowione jest w Starym Polu.

W Oddziale Regionalnym, ze względu na zakres wykonywanych zadań, wyodrębnionych zostało 8 następujących biur:

  • Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI)
  • Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich(BDSPB)
  • Biuro Działań Premiowych (BDP)
  • Biuro Kontroli na Miejscu (BKM)
  • Biuro Rejestracji Zwierząt (BRZ)
  • Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa (BKiB)
  • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
  • Biuro Finansowo-Księgowe (BFK)
  • Biuro Oddziału Regionalnego (BOR)

BIURA POWIATOWE POMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

PowiatAdres biuratel/faxtelefon
Bytowski

77-100 Bytów ul. Miastecka 2

zobacz mapę

59
821 58 98
59
821 50 70 /71
Chojnicki

89-600 Chojnice ul. Kościerska 10

zobacz mapę

52
396 09 27
52
396 28 00 /01
Człuchowski

77-300 Człuchów, ul. Słowackiego 5

zobacz mapę

59
834 65 91
59
834 52 83
Gdański

83-000 Pruszcz Gdański ul. Sikorskiego 2a

zobacz mapę

58
682 28 45
58
692 80 01 /02
Kartuski

83-300 Kartuzy ul. Kolejowa 15/17

zobacz mapę

58
681 21 73
58 685 44 01/02
Kościerski

83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7B

zobacz mapę

58
686 39 58
58
680 17 71
Kwidzyński

82-500 Kwidzyn ul. Słowiańska 13a

zobacz mapę

55
261 35 32
55
275 96 80 /81
Lęborski

84-300 Lębork, ul. Plac Pokoju 9

zobacz mapę

58
668 65 00
59 863 39 10
Malborski

82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 21

zobacz mapę

55
271 34 54
55
271 00 90 /91
Nowodworski

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Kanałowa 2

zobacz mapę

55
246 26 02
55
246 02 00 /01
Pucki

84-100 Puck ul. Kolejowa 7

zobacz mapę

58
673 03 18
58
673 03 21
Słupski

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1

zobacz mapę

59
841 21 17
59
848 62 92
Starogardzki

83-200 Starogard Gdański ul. Kościuszki 18

zobacz mapę

58
562 67 50
58
560 09 51 /52
Sztumski

82-400 Sztum ul. Sienkiewicza 68

zobacz mapę

55
277 78 72
55
277 93 75 /76
Tczewski

83-110 Tczew ul. Kołłątaja 9

zobacz mapę

58
531 15 69
58
530 31 61
Wejherowski

84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 60

zobacz mapę

58
677 50 19
58
677 57 20 /21

Pomorski Oddział Regionalny ARiMR zorganizował staż zawodowy dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

www.efs.gov.pl www.europa.eu