Opolski - OR08

 

 

Jan Stępkowski - Dyrektor Oddziału

Marek Kawa - Zastępca Dyrektora

Jadwiga Misiura  - Zastępca Dyrektora

 

ul.  Wrocławska 170 G     

45-836 Opole

Sekretariat tel.  77 401 84 00

Fax:  77 457 45 23

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego  77 401 84 50

Biuro Kontroli na Miejscu  77 401 84 14

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich  77 401 84 19

 Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

 

Szkolenie dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu serdecznie zaprasza na szkolenie

z zakresu  poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej", które odbędzie się w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

 

Termin

Godzina

Adres

13 listopada 2018

10:00

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie, ul. Główna 1

49-330 Łosiów - sala konferencyjna

 

 

 

WYKORZYSTANA SZANSA - 20 LAT DZIAŁALNOŚCI ARiMR - 10 LAT WPR W POLSCE

 

 

Województwo Opolskie - zagłębie rzepakowe
Pola pszenicy na Opolszczyźnie
Zbiór buraka cukrowego

Opolski Oddział Regionalny powstał w 2000 r., jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. W początkowym okresie działalności głównym zadaniem stojącym przed pracownikami było przygotowanie Agencji do wdrażania a następnie obsługa  przedakcesyjnego programu SAPARD. W 2002 r. powstały biura powiatowe. Po akcesji Polski do UE w 2004 r. znacznie poszerzył się zakres działań ARiMR. Wdrożono płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz uruchomiono nabory wniosków w ramach "Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006" oraz dwóch Sektorowych Programów Operacyjnych: "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" i "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rok 2012 w działalności oddziału to kolejny rok obsługi wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wniosków przyjmowanych w ramach dwóch aktualnie realizowanych programów: "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"  i Programu Operacyjnego  "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013". Ponadto realizowana jest pomoc z tytułu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.

Aktualne zatrudnienie to 111 osób w komórkach oddziału regionalnego oraz 175 w 11 biurach powiatowych.

Opolski Oddział Regionalny ARiMR mieści się na obrzeżach Opola w kierunku na Wrocław blisko Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach w budynkach Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego. W całym kompleksie poza ARiMR mają swoją siedzibę liczne instytucje rolnicze lub powiązane z rolnictwem.

Biura Powiatowe w Opolskim OR ARiMR
Biura Powiatowe w Opolskim OR ARiMR

 

"Verba docent, exempla trahunt"
Słowa uczą, przykłady pociągają

 

 

Przetwórstwo artykułów rolnych

Wspieranie inwestycji w przetwórstwie ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw działających w tym sektorze  i uwarunkowane jest wzrostem wartości dodanej , jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów , procesów i technologii produkcji , jak również poprawą warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów.

Firma JAL - specjalnością jest produkcja serów topionych i mleka zagęszczonego słodzonego

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.

Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych ma na celu zwiększenie ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości i bezpieczeństwa produkcji a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

Joanna i Konrad Adolf (Rzymkowice)

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ.

Celem  działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników , domowników i małżonków rolników , działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem , co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocje zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Krystian Muszkiet - gospodarstwo agroturystyczne we wsi Zimna Wódka

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW.

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich , rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w rezultacie i wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Piekarnia we wsi Wąsice

Infrastruktura na obszarach wiejskich

Droga gminna w Reńskiej Wsi
Wodociąg w Reńskiej Wsi

BIURA POWIATOWE OPOLSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

PowiatAdres biurafakstelefon
Brzeski

49-340 Lewin Brzeski ul. Moniuszki 14

zobacz mapę

77
415 01 65
77
404 21 80
Głubczycki

48-100 Głubczyce ul. Powstańców 4

zobacz mapę

77
485 98 10
77
471 00 15
Kędzierzyńsko-Kozielski

47-260 Polska Cerekiew ul.Rynek 2

zobacz mapę

77
487 64 88
77
480 27 15
Kluczborski

46-200 Kluczbork ul.Waryńskiego 7

zobacz mapę

77
414 20 34
77
417 10 94
Krapkowicki

47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1

zobacz mapę

77
466 31 35
77
407 90 06
Namysłowski

46-100 Namysłów ul. Józefa Piłsudskiego 3

zobacz mapę

77
410 55 90
77
410 61 05
Nyski48-303 Nysa ul. Marcinkowskiego 2 - 4

zobacz mapę

77
433 51 40
77
409 36 20
Oleski

46-300 Olesno ul. Powstańców Śląskich 14

zobacz mapę

34
359 83 91
34
350 40 86
Opolski

45-836 Opole ul. Zielonogórska 3

zobacz mapę

77
457 40 78
77
402 91 30
Prudnicki

48-210 Biała ul. Kościuszki 24

zobacz mapę

77
436 45 30
77
406 71 55
Strzelecki

47-100 Strzelce Opolskie ul. 1-go Maja 59

zobacz mapę

77
461 31 58
77
462 11 80