Małopolski Oddział Regionalny - OR06 

Oddziały Regionalne
Grafika na FB

31-481 Kraków, ul. Promienistych 1

Dyrekcja Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Adam Ślusarczyk- Dyrektor Oddziału
Adam Ślusarczyk- Dyrektor Oddziału
Agnieszka Zając - Zastępca Dyrektora
Agnieszka Zając - Zastępca Dyrektora
Łukasz Piątek - Zastępca Dyrektora
Łukasz Piątek - Zastępca Dyrektora

Izabela Stefańczyk - p.o. Zastępcy Dyrektora

Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

Potrzebne telefony

 1. Sekretariat dyrekcji Małopolskiego OR tel. 12 629 80 30; 12 629 80 50
 2. Biuro Powiatowe w Krakowie tel. 12 629 80 40 i 12 629 80 97
 3. Biuro Wsparcia Inwestycyjnego tel. 12 629 80 24 i 12 629 80 39
 4. Biuro Kontroli na Miejscu tel. 12 629 81 48
 5. Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich tel. 12 629 80 32
 6. Kadry tel. 12 629 80 53 i 12 629 81 97
 7. Szkolenia, praktyki, staże tel. 12 629 81 31 i 12 629 81 42
 8. Administracja tel. 12 629 81 83
 9. Księgowość tel. 12 629 80 87
Małopolskie wydarzenia

Małopolski Oddział Regionalny ARiMR ma swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Promienistych 1

W ramach swoich kompetencji oddział współpracuje z wieloma instytucjami, w tym Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izbą Rolniczą, Urzędami Pracy, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Nieruchomości Rolnych, Inspekcją Weterynaryjną, uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem Rolniczym, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Jagiellońskim.

Wawel
Obwarzanek
góry

Rolnictwo w Małopolsce

Rolnictwo w województwie małopolskim charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie, które zgłaszane są do płatności bezpośrednich jest najmniejsza w kraju i wynosi 3,98 ha (średnia krajowa to 10,49 ha).

Ogólna powierzchnia zgłaszana we wnioskach to: 501 250ha, co stanowi 33% z wynoszącej 15 182,87 km2 powierzchni województwa.

zdjęcie pola
zdjęcie pola

Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych

W ramach płatności bezpośrednich w latach 2004-2016 w Małopolsce wypłacono ponad 4,6 mld złotych. W tym czasie rolnicy złożyli ponad 1,6 mln wniosków o przyznanie płatności obszarowych. W 2016 roku do Małopolskich Biur Powiatowych wpłynęło ponad 121 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Zwierzęta w województwie małopolskim

bydło

Bydło w Małopolsce to w znacznej mierze własność gospodarstw rodzinnych- indywidualnych. Jego pogłowie wynosi około 207 tys. sztuk.

W przypadku bydła dominuje rasa polska czarno-biała (holsztyńsko-fryzyjska), spotykana jest również rasa czerwono-biała, simental, limousine,  jersey oraz polska rasa czerwona.

Liczba świń wg rejestru ARiMR wynosi ponad 266 tys. sztuk w 2016 r.

Ilość owiec wzrasta od kilku lat i wynosi 78 tys. sztuk.

Pogłowie kóz wynosi 2490 sztuk.

Jednym z głównych celów PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa

Wdrażanie zaplanowanych działań poprawi stabilizację finansową oraz wesprze dalszą restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych.

W ramach nowej perspektywy finansowej środki przyznane dla Małopolski na  poszczególne działania wynoszą:

 • usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  47,8 mln euro.
 • wsparcie na inwestycje  związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa 6,8 mln. euro.
 • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników 23,7 mln euro.
 • poddziałanie pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw 18,3 mln euro.
 • wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych, wprowadzeniem innowacji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu 13,4 mln euro.
 • pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 11 mln. euro.
 • pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw 18,3 mln euro.

 

 

Przykłady ciekawych projektów zrealizowanych na terenie województwa małopolskiego

Rozwój chowu jesiotra hodowlanego

Projekt został zrealizowany w Nowym Targu, w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 i dotyczył chowu ryb (głównie jesiotra) w obiekcie zamkniętym. W zdecydowany sposób ograniczyło to wpływ niekorzystnych warunków (np. atmosferycznych, sanitarnych) na bardzo intensywną produkcję. Zakres projektu obejmował dokończenie budowy budynku usługowego oraz zakup maszyn i urządzeń do produkcji akwakultury takich, jak zbiorniki na wodę, pompy napowietrzające i wkład do filtra oczyszczania wody.

Koszt projektu wyniósł 344 tys. zł.

Hodowla jesiotrów
Hodowla jesiotrów

Wzrost konkurencyjności zatrudnienia poprzez rozbudowę parku skuterów śnieżnych

skutery śnieżne

Projekt zrealizowany w Piwnicznej Zdroju, w powiecie nowosądeckim, w ramach Działania PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W ramach projektu zakupiono osiem skuterów śnieżnych i utworzono 3 miejsca pracy. Koszt projektu wyniósł 545 tys. zł.

Rozwój działalności gastronomicznej i wzrost zatrudnienia poprzez uruchomienie restauracji oraz zwiększenie wydajności produkcji poprzez instalację ekologicznej oczyszczalni ścieków

Projekt zrealizowano w Kluczach, w powiecie olkuskim ramach Działania PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wybudowano oczyszczalnię i kanalizację sanitarną z separatorem tłuszczu, wyremontowano, zmodernizowano i wyposażono restaurację oraz toalety. W wyniku realizacji projektu zatrudniono 4 osoby. Koszt projektu wyniósł 253 tys. zł.

Restauracja
Kanalizacja

Poprawa organizacji pracy poprzez zakup suszarni i chłodnicy do ziarna oraz przenośnika wraz z wyposażeniem do dwóch silosów wykonanych z własnych środków

Projekt zrealizowano w Proszowicach, w ramach Działania PROW 2007-2013 "Modernizacja gospodarstw rolnych". Koszt projektu wyniósł 242 tys. zł. Za te środki zakupiono m.in. suszarnię i chłodnicę do ziarna oraz przenośnik wraz z wyposażeniem do silosów.

silosy
instalacja

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez budowę kortów tenisowych i zakup wyposażenia oraz postawienie ze środków własnych hali pneumatycznej

Projekt zrealizowano w Niepołomicach, w powiecie wielickim, w ramach  Działanie PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wybudowano korty tenisowe, zakupiono maszyny do naciągania rakiet i utworzono 3 miejsca pracy.  Koszt projektu wyniósł 155 tys. zł.

przygotowanie kortu tenisowego
kort tenisowy
kort tenisowy

Targi, dożynki, wystawy - Małopolski ARiMR na imprezach rolniczych

Małopolska tradycja to oryginalne i wciąż kultywowane obyczaje związane przede wszystkim ze świętami religijnymi. Tworzą ją również wspaniałe, regionalne produkty i powstające na ich bazie oryginalne potrawy. Kultura ludowa to najsilniejszy wyraz różnorodności Małopolski, w której każda część regionu ma swe specyficzne stroje, obyczaje, tradycje oraz potrawy.

Małopolski OR ARiMR rokrocznie bierze udział w najważniejszych imprezach rolniczych na terenie województwa. Są to duże imprezy, takie jak Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA, Święto Kapusty w Charsznicy, Małopolskie Święto Warzyw w Igołomii-Wawrzeńczycach, Krajowa Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego, Wybory Chłopa Roku, ale też liczne dożynki wojewódzkie, powiatowe i gminne, targi oraz wystawy.  To zawsze jest dobrą okazją do bezpośrednich kontaktów z rolnikami i przekazania im bieżących informacji o programach i środkach przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

młodzieżowy zespół ludowy
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
Warzywa
Dożynki

 

Dożynki to piękne, ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Małopolskie uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny, jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Dla Małopolskiego Oddziału Agencji są okazją do złożenia rolnikom podziękowań za ich ciężką pracę oraz jej owoce.

cudzoziemcy

Wiele dobrych wzorców polskiego rolnictwa podpatrywane jest przez m.in. innych producentów z czasami bardzo odległych krajów. Dynamiczny rozwój polskiego rolnictwa stanowi wzór oraz przykład do naśladowania dla np. rolników z Afryki, gdzie specyfika uprawy jest inna. Niemniej jednak są oni żywo zainteresowani modelami i programami wdrażanymi w naszym rolnictwie, a niektóre z nich z powodzeniem mogą przenieść na swój rodzimy grunt.

traktor

Rozwój rolnictwa powoduje stałą tendencję do ulepszania i zastosowywania w naszym regionie coraz to nowszych narzędzi do poprawy kultury agrarnej. Nowe technologie z jednej strony zwiększają potencjał rolnictwa, a z drugiej poprawiają bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych.  

płody rolne z Małopolski

Małopolskie święta ludowe to także bogactwo smaków i powód do dumy dla mieszkańców regionu. Plony, owoce i warzywa w okresie zbiorów kuszą swoim wyglądem i zapachem oraz mają opinię najlepszych w Europie.

Stoisko informacyjne

Rolnikom należy się rzetelna informacja z pierwszej ręki  wielokrotnie uczestniczymy w okolicznościowych imprezach, gdzie profesjonalnie informujemy o naszej działalności, ofercie dla rolników oraz zachęcamy do skorzystania z niej.

Pracownicy ARiMR przed stoiskiem informacyjnym

Wybory Chłopa Roku z Racławic to cykliczna impreza, w której bierze udział Małopolski Oddział Regionalny. Nawiązuje do bogatej historii regionu i znakomicie wpisuje się w tradycję wsi, jej kulturę i obyczaje. Historyczny kontekst Racławic nadaje im specyficznego charakteru jako miejsca, gdzie naród znalazł nadzieję na odzyskanie niepodległości.

BIURA POWIATOWE MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

 

PowiatAdres biuratel/faxtelefon
Bocheński

32-700 Bochnia ul. Windakiewicza 9/1

zobacz mapę

14
612 49 75
14
610 50 23
Brzeski

32-800 Brzesko ul. Szczepanowska 23

zobacz mapę

14
663 27 86
14
663 50 81
Chrzanowski

32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 16

zobacz mapę

32
622 89 12
32
620 12 70
Dąbrowski

33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33

zobacz mapę

14
642 50 20
14
642 02 00
642 02 10
Gorlicki38-300 Gorlice ul. Wincentego Pola 2

zobacz mapę

18
352 71 39
18
354 60 10
Krakowski

31 - 481 Kraków ul. Promienistych 1

zobacz mapę

12
421 13 04
12
629 80 40
Limanowski

34-600 Limanowa ul. Piłsudskiego 6

zobacz mapę

18
337 67 99
18
333 90 78
Miechowski

32-200 Miechów ul. Konopnickiej 23a

zobacz mapę

41
383 48 71
41
389 01 80
389 01 70
Myślenicki

ul. Słowackiego 100A
32-400 Myślenice

zobacz mapę

12
271 22 12
12
272 71 40
Nowosądecki

33-300 Nowy Sącz, ul. Kraszewskiego 44

zobacz mapę

18
445 78 49
18
440 88 97
Nowotarski

34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 7

zobacz mapę

18
265 72 19
18
264 04 21
264 04 22
Olkuski

32-300 Olkusz ul. M. Bylicy 1

zobacz mapę

32
646 16 07
32
647 48 65
Oświęcimski

32-602 Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10

zobacz mapę

33
844 08 70
33
842 04 93
Proszowicki

32-100 Proszowice ul. Krakowska 32

zobacz mapę

12
386 18 10
12
385 13 00
Suski

34-200 Sucha Beskidzka ul. Adama Mickiewicza 19

zobacz mapę

33
874 19 01
33
877 05 15
877 05 40
Tarnowski

33-100 Tarnów ul. Krakowska 134

zobacz mapę

14
629 12 10
14
620 12 66
Tatrzański

34-500 Zakopane ul. Do Samków 29

zobacz mapę

18
201 12 76
18
200 00 79
200 00 87
Wadowicki

34-100 Wadowice ul. Mickiewicza 36

zobacz mapę

33
873 14 73
33
873 50 00
Wielicki

32-005 Niepołomice ul. 3-go Maja 2

zobacz mapę

12
281 33 36
12
284 81 10