Lubuski Oddział Regionalny

herb

 

Kancelaria - tel. 68 329 27 00   fax 68 451 94 49

65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104

 

Siedziba Oddziału Regionalnego

Siedziba Oddziału Regionalnego

Dyrekcja Lubuskiego Oddziału Regionalnego

Andrzej Rochmiński - Dyrektor Oddziału
Beata Neckar-Goraj - Zastępca Dyrektora
Krzysztof Nowakowski - Zastępca Dyrektora

 

Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze

serdecznie zaprasza

osoby, podmioty zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy oraz przedstawicieli firm/instytucji doradczych zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej

na szkolenie

pt. Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu:

"Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" oraz "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" w ramach PROW na lata 2014-2020

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia (adres)

2018-10-29  /godz. 10:00/

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

 

 

 

Komunikat!

W związku z usterką linii telefonicznej, uprzejmie informujemy, że z Biurem Wsparcia Inwestycyjnego oraz Biurem Powiatowym w Gorzowie Wlkp. można połączyć się dzwoniąc pod nr  68 329 27 00  

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adama Wojciecha Sekścińskiego do rolników - otwórz

Obszar działania

mapa woj. lubuskiego
drzewo nad wodą
lecące ptaki
wieża
woda

Województwo lubuskie leży w zachodniej Polsce i przylega do środkowej części granicy państwowej z Niemcami. Stołecznymi ośrodkami są dwa miasta: Zielona Góra z siedzibą Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego oraz Gorzów Wielkopolski z siedzibą Urzędu Wojewódzkiego.

Województwo podzielone jest na 14 powiatów:

  • dwa grodzkie: gorzowski i zielonogórski;
  • dwanaście ziemskich: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski.

W skład powiatów wchodzą 83 gminy, w tym 9 gmin miejskich, 33 gminy miejsko-wiejskie, 41 gmin wiejskich.

Z czego słynie województwo lubuskie? Są miejsca w Lubuskiem, które warto zobaczyć. Miejsca pełne spokoju, ciszy i urzekającej przyrody.

Ziemia lubuska zaliczana jest do obszarów najcieplejszych w Polsce. Silnym atutem regionu jest piękna przyroda. Położona jest na nizinach, których urozmaicony krajobraz został ukształtowany podczas zlodowaceń: środkowego i bałtyckiego. Dominującymi formami rzeźby terenu są wysoczyzny morenowe a  całość województwa "porozcinana" jest równoleżnikowo biegnącymi pradolinami. Ten malowniczy pejzaż przyciąga turystów i wczasowiczów.

Tereny najcenniejsze przyrodniczo objęte są ochroną prawną.

W województwie znajduje się Park Narodowy "Ujście Warty" i zachodnia część Drawieńskiego Parku Narodowego. Występuje kilkadziesiąt rezerwatów, kilka parków krajobrazowych, liczne pomniki przyrody, użytki ekologiczne i znaczne obszary krajobrazu chronionego, obszary "Natura 2000".

Powierzchnia województwa w 49% pokryta jest lasami (głównie sosnowymi). Użytki rolne stanowią 40,7%. Pozostałą powierzchnię - 10,3% stanowią zadrzewienia, grunty pod wodami, tereny zurbanizowane, nieużytki.

Park Narodowy "Ujście Warty" jest wyjątkowo cennym ornitologicznie obszarem o powierzchni ponad 8000 hektarów, na którym znajdują się unikalne pod względem przyrodniczym tereny podmokłe, rozległe łąki i pastwiska. Całość stanowi jedną z najważniejszych w Polsce ostoję ptaków wodnych i błotnych. Na obszarze Parku stwierdzono obecność około 270 gatunków ptaków, z czego 26 należy do rzadkich lub zagrożonych wyginięciem.

Walory krajobrazowe Parku sprawiają, że jest on doskonałym miejscem dla turystów.

W Parku organizowanych jest wiele wycieczek krajoznawczych. Ich uczestnicy mają okazję poznać unikalną florę oraz wiele rzadko występujących gatunków ptaków, tj. bąk, bielik, cyraneczka, derkacz. (oprac. na podstawie informacji z oficjalnej strony Parku).

mapa Parku Narodowego Ujście Warty
tabliczka Parku Narodowego Ujście Warty
ptaki
rzeka

zdjęcia: Stanisław Bielawski

Mapa Parku Mużakowskiego

Park Mużakowski zajmuje 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej. Najciekawsze turystycznie miejsca znajdują się w pobliżu Bad Muskau w Saksonii oraz w Łęknicy w powiecie żarskim. Jest to największy park w stylu angielskim na terenie Polski.Po stronie niemieckiej zlokalizowana jest jego centralna część, z zabudowaniami rezydencjalnymi i ogrodami. Po stronie polskiej znajduje się naturalistyczny park o powierzchni ok. 500 hektarów. Obie części łączą dwa mosty: Most Podwójny oraz Most Angielski.

Koncepcja parku jest  przemyślana i idealnie łączy elementy roślinne z obiektami architektonicznymi. Jego głównymi atrakcjami po stronie polskiej są: Arboretum z imponującą kolekcją roślin drzewiastych oraz parki: zewnętrzny, wewnętrzny i na tarasach. Więcej informacji: http://www.park-muzakowski.pl/

Mostek
Park
rzeka

(oprac. na podstawie informacji z oficjalnej strony Parku, Zdjęcia: Jacek Zajma)

Z czego jeszcze słynie województwo lubuskie?

winogrona

Nie wszyscy wiedzą, że właśnie w lubuskiem powstał pierwszy w Polsce "Szlak Wina i Miodu". Lubuskie wina słyną ze swoich wyjątkowych smaków, a tutejsze miody i wyroby pszczelarskie stosowane są nie tylko w celach spożywczych, ale również leczniczych.

Od maja do października można odwiedzić malownicze, atrakcyjne i pełne tradycji lubuskie winnice! Oferta jest bardzo bogata. Każdy znajdzie coś dla siebie. Można, spróbować naturalnych produktów z winogron, a także zakupić ich sadzonki. Lubuski Szlak Wina i Miodu oferuje zarówno wydarzenia i imprezy, jak i obiekty, usługi, produkcję i wyroby proponowane przez winiarzy, pszczelarzy.

Program "Szlak Wina i Miodu" skierowany jest do wszystkich turystów. Trasa wiedzie pośród winnic, które zachęcają do skosztowania swoich wyrobów. Ten, kogo zmęczy podróżowanie, może odpocząć  w jednym z licznych gospodarstw agroturystycznych .

winnica
winnica
winogrona
butelki z winem

Zdjęcia fot: Monika Wielopolska


BIURA POWIATOWE LUBUSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

PowiatAdres biuratel/faxtelefon
Gorzowski

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Myśliborska 30A

zobacz mapę

95
720 38 59
95
720 89 53
Krośnieński

66-600 Krosno Odrzańskie Pl. B. Prusa 4

zobacz mapę

68
383 40 90
68
383 06 51
Międzyrzecki

66-300 Międzyrzecz ul. Reymonta 5

zobacz mapę

95
742 29 49
95
742 97 80
Nowosolski

67-120 Kożuchów ul. Szprotawska 10

zobacz mapę

68
355 34 90
68
355 50 77
Słubicki

69-100 Słubice ul. Transportowa 8

zobacz mapę

95
758 93 87
95
758 86 89
Strzelecko-Drezdenecki

66-500 Strzelce Krajeńskie Al. Piastów 13

zobacz mapę

95
763 11 72
95
763 90 81
Sulęciński

69-200 Sulęcin ul. Lipowa 18 D

zobacz mapę

95
755 24 16
95
755 36 81
Świebodziński

66-200 Świebodzin ul. Rynkowa 2

zobacz mapę

68
382 40 76
68
382 73 80
Wschowski

67-400 Wschowa ul . Kazimierza Wielkiego 6

zobacz mapę

65
540 11 55
65
540 79 54
Zielonogórski

65-120 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 104

zobacz mapę

68
325 78 80
68
329 27 27
Żagański

67-300 Szprotawa ul. Niepodległości 15

zobacz mapę

68
376 10 77
68
376 07 05
Żarski

68-300 Lubsko ul. Wrocławska 3 B

zobacz mapę

68
372 25 94
68
372 33 41