Lubelski - OR03

 

 

Sekretariat – tel. 81 756 88 10

Kancelaria - tel. 81 756 88 20 fax. 81 756 39 41
                        81 756 88 08
                        81 756 87 20  

Siedziba Oddziału: Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn

e- mail: lubelski@arimr.gov.pl

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Lubelskiego OR ARiMR

Siedziba BDSPB: ul. Bohdana Dobrzańskiego 7B ( Technic Park ), 20-262 Lublin

Nr GLN do identyfikacji na Platformie Elektronicznego Fakturowania dla OR03: 5907653890031

Biuro Działań Społecznych oraz Płatności Bezpośrednich
81 756 85 83    Kancelaria BDSPB
81 756 85 46    Wydz. ds. PROW i PB.
81 756 87 34    Wydz. ds. PROW i PB.
81 756 85 73    Wydz. ds. Windykacji
81 756 87 76    Wydz. ds. Windykacji
81 756 85 69    Wydz. ds. Grup, Organizacji i Wsparcia Nadzwyczajnego
81 756 85 93    Wydz. ds. Grup, Organizacji i Wsparcia Nadzwyczajnego
81 756 87 72    Wydz. ds. Odwołań
81 756 85 77    Wydz. ds. Odwołań

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego  tel: 81 756 84 06
81 756 88 30    Kancelaria BWI
81 756 88 50    Kancelaria BWI
81 756 85 33    Wydz. Obsługi Biura
81 756 85 22    Wydz. Obsługi Biura
81 756 85 34    Wydz. Obsługi Biura
81 756 88 38    Wydz. Obsługi Biura
81 756 87 54    Wydz. Obsługi Biura
81 756 85 14    Wydz. ds. Wdrożeń
81 756 85 53    Wydz. ds. Wdrożeń
81 756 88 56    Wydz. ds. Wdrożeń

Biuro Rejestracji Zwierząt
81 756 88 40    Kancelaria Biura 
81 756 88 42    Kancelaria Biura

 

 

 

Kierownictwo
Wydarzenia
ARiMR w mediach
Dane teleadresowe