Szkolenia

Harmonogram szkoleń z zasad wypełnienia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2017 oraz zasad przyznawania płatności w roku 2017 w miesiącach marzec/kwiecień - województwo łódzkie

L.p.

Powiat

Data szkolenia             

Godzina szkolenia

Miejsce szkolenia

1

kutnowski

2017-03-20

10:00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji w Krzyżanowie

2

kutnowski

2017-03-21

10:00

Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Strzelcach

3

kutnowski

2017-03-24

10:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie

4

kutnowski

2017-03-27

10:00

Świetlica Wiejska w Łaniętach

5

kutnowski

2017-03-31

10:00

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie

6

łaski

2017-03-22

13:00

UG Buczek

7

łaski

2017-03-29

13:00

GOK Widawa

8

łęczycki

2017-03-24

11:00

Urząd Gminy w Łęczycy

9

łęczycki

2017-03-29

09:00

Topola Królewska/Gimnazjum

10

łowicki

2017-03-21

09:00

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach

11

łowicki

2017-03-21

12:00

Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach

12

łowicki

2017-03-22

09:00

Urząd Gminy w Nieborowie

13

łowicki

2017-03-22

12:00

Gminny Ośrodek Kultury w Łyszkowicach

14

łowicki

2017-03-24

09:00

Urząd Gminy w Łowiczu

15

łódzki wschodni

2017-03-21

10:00

Dom Kultury w Brójcach

16

łódzki wschodni

2017-03-24

10:00

Hala Sportowa w Rzgowie

17

łódzki wschodni

2017-03-27

10:00

Urząd Miasta w w Tuszynie

18

łódzki wschodni

2017-03-31

10:00

Urząd Miasta i Gminy Koluszki lub Biuro ARiMR w Koluszkach (do ustalenia)

19

pabianicki

2017-03-20

10:00

Urząd Gminy Dobroń

20

pabianicki

2017-03-21

10:00

Dom Kultury w Dłutowie

21

pabianicki

2017-03-22

10:00

OSP Górka Pabianicka

22

pajęczański

2017-03-28

09:00

Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich

23

piotrkowski

2017-03-22

10:00

Oddział WODR w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska

24

piotrkowski

2017-03-23

10:00

Miejski Ośrodek Kultury w Wolborzu

25

sieradzki

2017-03-20

10:00

Urzad Gminy Goszczanów

26

sieradzki

2017-03-21

10:00

Gminny Ośrodek Kultury Goszczanów

27

sieradzki

2017-03-22

10:00

Urzad Miasta i Gminy Złoczew

28

sieradzki

2017-03-24

10:00

ODR Kościerzyn

29

sieradzki

2017-03-27

11:00

Gminny Ośrodek Kultury Błaszki

30

sieradzki

2017-03-29

10:00

Urzad Gminy Wróblew

31

skierniewicki

2017-03-20

10:00

Urząd Gminy Kowiesy

32

skierniewicki

2017-03-21

10:00

Urząd Gminy Maków

33

skierniewicki

2017-03-22

10:00

Urząd Gminy Głuchów

34

skierniewicki

2017-03-29

10:00

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

35

tomaszowski

2017-03-20

10:00

Gmina Inowłódz - Siedziba Urzędu Gminy

36

tomaszowski

2017-03-22

10:00

Gmina Budziszewice - Gminna Bibiloteka Publiczna w Budziszewicach

37

tomaszowski

2017-03-24

10:00

Gmina Ujazd - GOK w Niewiadowie.

38

tomaszowski

2017-03-28

10:00

Gmina Będków - Siedziba Urzędu Gminy

39

wieluński

2017-03-22

10:00

BP ARiMR Wieluń

40

wieluński

2017-03-23

10:00

Urząd Gminy Czarnożyły

41

wieluński

2017-03-23

13:00

Urząd Gminy Ostrówek

42

wieluński

2017-03-28

10:00

Urząd Gminy Biała

43

wieluński

2017-03-29

10:00

Urząd Gminy Konopnica

44

wieluński

2017-03-29

13:00

Urząd Gminy Osjaków

45

wieluński

2017-03-30

10:00

Urząd Gminy Wierzchlas

46

wieluński

2017-03-30

13:00

Urząd Gminy Pątnów

47

wieluński

2017-04-04

10:00

Urząd Gminy Skomlin

48

wieluński

2017-04-04

13:00

Urząd Gminy Mokrsko

49

zduńskowolski

2017-03-20

11:00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, ul. Główna 14

50

zduńskowolski

2017-03-21

11:00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku, ul. Widawska 16

51

zduńskowolski

2017-03-22

10:30

Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, Wojsławice 118