Krótka historia Łódzkiego Oddziału ARiMR

Łódzki Oddział Regionalny powstał w 2000 roku, jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. Pierwsze realizowane programy to tak zwane "100 milionów" i "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich". Od 2002 roku rozpoczęto realizację przedakcesyjnego programu SAPARD. W tym też roku rozpoczęto organizację biur powiatowych. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej poszerzono zakres zadań i zwiększono ilość środków pomocowych. Obecnie realizowane są zadania z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Wspólnej Polityki Rolnej.