Kujawsko-Pomorski - OR02

Jolanta Sobecka - Dyrektor Oddziału

Paweł Drzażdżewski - Zastępca Dyrektora

Jarosław Ciemniewski - Zastępca Dyrektora


Sekretariat - tel. 56 619 83 04
87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 4

e-mail: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl

Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

Kujawsko Pomorski OR zaprasza na szkolenia - otwórz

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w północnej części kraju, nad Dolną Wisłą, Brdą, Drwęcą i Notecią. Sąsiaduje z pięcioma województwami: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim. Posiada tranzytowy charakter w relacjach Skandynawia - Europa Południowa oraz Kraje Bałtyckie i Rosja - Europa Zachodnia.

Województwo zajmuje powierzchnię 18 tysięcy km kw., liczy 2,068 mln mieszkańców. Ma dwie stolice - Bydgoszcz (siedziba wojewody) i Toruń (siedziba samorządu województwa). W skład województwa wchodzi 19 powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński oraz 4 miasta na prawach powiatów: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek.

W kujawsko-pomorskim funkcjonuje kilkanaście wyższych uczelni. Najważniejsze z nich to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Kujawsko-pomorskie jest potęgą rolno-spożywczą – przetwórstwo spożywcze to 30 proc. produkcji przemysłowej województwa, wiele gospodarstw i przetwórni decyduje się też na tradycyjną, ekologiczną produkcję.

Znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe (23,6% powierzchni leśnej, 32,4% powierzchni objętej różnymi formami ochrony prawnej) oraz bogate dziedzictwo kulturowe sprzyjają rozwojowi turystyki.

Rolnictwo w kujawsko-pomorskim na tle kraju

Rolnictwo ma duże znaczenie dla gospodarki regionu. Pomorze i Kujawy należą do czołówki krajowej w produkcji żywca, zwłaszcza trzody chlewnej. Województwo osiąga dobre wyniki w hodowli bydła, drobiu, owiec oraz w mleczarstwie. Region znany jest z produkcji wysokiej jakości zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw. Na potencjał rolnictwa wpływa dobra struktura agrarna i wysoka kultura rolna. Jednym z bardziej atrakcyjnych sposobów rozwiązań zagospodarowania terenów wiejskich jest turystyka wiejska. Wykorzystuje ona zasoby środowiska przyrodniczego oraz warunki materialne wsi. Na terenie województwa funkcjonuje wiele gospodarstw agroturystycznych, które przyciągają wspaniałym klimatem, tradycyjną regionalną kuchnią i swojską atmosferą. W województwie siedzibę swoją ma “EKOLAND”, krajowa organizacja zajmująca się promocją produkcji metodami ekologicznymi.

W 2010 r. ogólna powierzchnia gruntów znajdujących się w zasobach gospodarstw rolnych woj. kujawsko-pomorskiego wynosiła 1270 tys. ha. Areał użytków rolnych obejmował 1085 tys. ha. Powierzchnia sadów wynosiła 10 tys. ha a powierzchnia trwałych użytków zielonych 142 tys. ha. W okresie od 2002 do 2010 r. zmniejszyła się liczba gospodarstw ze 116 tys. do 89 tys. tj. o 23,3% przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni z 10,5 ha do 14,3 ha.

Produkcja roślinna

Ogólna powierzchnia zasiewów w województwie kujawsko-pomorskim wynosząca 904 tys. ha stanowi 8,6% ogólnej powierzchni upraw w Polsce. Powierzchnia upraw warzyw gruntowych wynosząca 21 tys. ha zajmowała 14,9% ogólnej powierzchni upraw warzyw w kraju. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych stanowiła 18,6% powierzchni zajętej pod uprawę tej rośliny w kraju. Uprawa rzepaku i rzepiku obejmowała w kujawsko-pomorskim 13,3% krajowych zasiewów tych roślin.

Pod względem powierzchni zasiewów wynoszącej 904 tys. ha kuj.-pom. zajmowało 4 miejsce w kraju, w tym:                

powierzchni zasiewów buraków cukrowych - 2 miejsce (38 tys. ha)                                           

powierzchni zasiewów rzepaku i rzepiku - 3 miejsce (126 tys. ha)                                            

powierzchni zasiewów warzyw gruntowych - 1 miejsce (21 tys. ha)

Ciągniki i maszyny rolnicze
Pod względem  
- ilości ciągników kujawsko-pomorskie zajmuje 8 miejsce w kraju (89,4 tys. szt.)
- ilości kombajnów zbożowych - 4 miejsce (12,8 tys. szt.)
- ilości kombajnów buraczanych - 2 miejsce (5,7 tys. szt.)
- ilości kombajnów ziemniaczanych - 6 miejsce (6,7 tys. szt.)
- ilości opryskiwaczy polowych - 5 miejsce (34,2 tys. szt.)

Kujawsko-Pomorski OR ARiMR - OR02

ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń,
Sekretariat - tel. 56 619 83 04, faks: 56 652 12 99,
e-mail:
kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny powstał w 2000 r., jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. W początkowym okresie działalności głównym zadaniem stojącym przed pracownikami było przygotowanie Agencji do wdrażania a następnie obsługa  przedakcesyjnego programu SAPARD.
W 2002 r. powstały biura powiatowe. Po akcesji Polski do UE w 2004 r. znacznie poszerzył się zakres działań ARiMR. Wdrożono płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz uruchomiono nabory wniosków w ramach „Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006” oraz dwóch Sektorowych Programów Operacyjnych: "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" i "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rok 2011 w działalności oddziału to kolejny rok obsługi wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wniosków przyjmowanych w ramach dwóch aktualnie realizowanych programów: „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”  i Programu Operacyjnego  „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”. Ponadto realizowana jest pomoc z tytułu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.
Aktualne zatrudnienie to 235 osób w komórkach oddziału regionalnego oraz 381 w 19 biurach powiatowych.
Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARiMR mieści  się w samym centrum Torunia, na obrzeżach zabytkowego zespołu staromiejskiego przy ul. gen. Dąbrowskiego 4, w odrestaurowanym budynku dawnego szpitala garnizonowego, ok. 500 metrów od dworca autobusowego, ok. 1 km od ratusza i pomnika Mikołaja Kopernika.

Wybrane efekty rzeczowe wdrażania PROW 2007-2013 w woj. kujawsko-pomorskim


Ułatwianie startu młodym rolnikom


zakup:

 • maszyn rolniczych, narzędzi rolniczych, urządzeń oraz środków transportu (innych niż ciągniki) do produkcji roślinnej, w tym oprogramowania - 1 118 szt.
 • elementów wyposażenia, elementów maszyn, narzędzi, wyposażenia dodatkowego, w tym oprogramowania - 19 szt.
 • maszyn, narzędzi, urządzeń i wyposażenia do produkcji zwierzęcej - 193 szt.
 • ciągników rolniczych - 233 szt.
 • 1,03 tys. ha użytków rolnych,
 • 651 szt. zwierząt gospodarskich,


budowa lub modernizacja:

 • obór - 2,33 tys. m2,
 • chlewni - 5,31 tys. m2,
 • pozostałych budynków gospodarczych - 2,84 tys. m2,
 • płyt obornikowych o powierzchni 1,44 tys. m2 ,
 • zbiorników na gnojówkę i gnojowicę 1,10 tys. m3,
 • założenia sadów lub plantacji wieloletnich 5,19 ha,
 • obiektów służących produkcji i sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych 0,42 tys. m2.


Modernizacja gospodarstw rolnych

zakupiono różnego rodzaju sprzęt ruchomy i maszyny:

 • maszyny rolnicze, narzędzia, urządzenia oraz środki transportu (inne niż ciągniki) - 17,9  tys. szt.
 • elementy wyposażenia, elementy maszyn, narzędzi, wyposażenie dodatkowe - 5,8 tys. szt.
 • ciągniki - 3,5 tys. szt.


wybudowano lub zmodernizowano:

 •  budynki gospodarcze o powierzchni - 84,21 tys. m2
 • elementy infrastruktury technicznej, w tym place manewrowe - 114 tys. m2 oraz drogi dojazdowe o dł. 5 tys. m.

Założono 590 ha sadów oraz plantacji wieloletnich.


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjenci działania utworzyli 720 pozarolniczych miejsc pracy , w tym 554 stałych oraz 166 sezonowych.
Najwięcej miejsc pracy powstało w usługach dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługach dla ludności oraz robotach i usługach budowlanych lub instalacyjnych.


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Beneficjenci utworzyli 557 miejsc pracy związanych ze wspieranymi operacjami, z czego najwięcej dotyczyło:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 • usług dla ludności
 • robót i usług budowlanych lub instalacyjnych
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej


Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych


Wybudowano, przebudowano, wyremontowano 744,72 m² powierzchni budynków produkcyjnych.

Zakupiono różnego rodzaju sprzęt ruchomy i maszyny:

 • maszyny rolnicze, narzędzia, urządzenia oraz środki transportu (inne niż ciągniki) do produkcji roślinnej -221 szt.,
 • ciągniki -38 szt.,
 • maszyny, narzędzia, urządzenia i wyposażenie do produkcji zwierzęcej -28 szt.,


Odtworzono powierzchnię sadów i plantacji wieloletnich - 49,12 ha.

 

 

Przykłady inwestycji zrealizowanych przy wykorzystaniu środków PROW 2007-2013


Ciągnik z agregatem
Ciągnik z agregatem
Kombajn zbożowy
Kombajn zbożowy
Opryskiwacz
Opryskiwacz
Powstało wiele nowych miejsc pracy w zakładach usługowych. Na zdjęciu wytwarzanie siatki ogrodzeniowej w jednym z takich przedsiębiorstw
Powstało wiele nowych miejsc pracy w zakładach usługowych. Na zdjęciu wytwarzanie siatki ogrodzeniowej w jednym z takich przedsiębiorstw
Tak samo jak zakład zajmujący się obróbką drewna - na zdjęciu trak taśmowy
Tak samo jak zakład zajmujący się obróbką drewna - na zdjęciu trak taśmowy
Firma zajmująca się usługami hydrogeologicznymi również skorzystała ze wsparcia w ramach PROW 2007 - 2013 - na zdjęciu wiertnica hydrogeologiczna.
Firma zajmująca się usługami hydrogeologicznymi również skorzystała ze wsparcia w ramach PROW 2007 - 2013 - na zdjęciu wiertnica hydrogeologiczna.

BIURA POWIATOWE KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

 

PowiatAdres biuratel/faxtelefon
Aleksandrowski

87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego 4

zobacz mapę

54
282 23 02
54
282 85 22
Brodnicki

87-300 Brodnica ul. Wczasowa 46

zobacz mapę

56
498 67 29
56
494 40 00
Bydgoski

85-240 Bydgoszcz ul. Kraszewskiego 1

zobacz mapę

52
327 75 42
52
360 93 00
Chełmiński

86-212 Stolno Grubno 56

zobacz mapę

56
686 97 01
56
676 04 00
Golubsko-Dobrzyński

87-400 Golub-Dobrzyń ul. J.G Koppa 1B

zobacz mapę

56
682 00 29
56
682 21 30
Grudziądzki

86-300 Grudziądz ul. Piłsudskiego 51/53

zobacz mapę

56
461 16 33
56
461 02 14
Inowrocławski

88-100 Inowrocław ul. Toruńska 25

zobacz mapę

52
357 49 10
52
356 85 65
Lipnowski

87-630 Skępe ul. Wymyślińska 2

zobacz mapę

54
287 76 73
54
287 84 00
Mogileński

88-300 Mogilno ul. Piłsudskiego 3

zobacz mapę

52
315 10 92
52
318 53 00
Nakielski

89-100 Nakło nad Notecią ul. Strażacka 4

zobacz mapę

52
385 24 93
52
386 58 00
Radziejowski

88-200 Radziejów Przemystka 23

zobacz mapę

54
285 29 90
54
285 59 38
Rypiński

87-500 Rypin ul. Nowy Rynek 5

zobacz mapę

54
280 68 80
54
280 01 55
Sępoleński

89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Przemysłowa 2

zobacz mapę

52
388 17 29
52
388 81 01
Świecki

86-100 Świecie ul. Witosa 5

zobacz mapę

52
333 03 08
52
330 30 36
Toruński

87-100 Toruń ul. Rejtana 2-4

zobacz mapę

56
623 33 95
56
657 29 58
Tucholski

89-500 Tuchola ul. Przemysłowa 1

zobacz mapę

52
334 35 37
52
336 01 07
Wąbrzeski

87-200 Wąbrzeźno ul. Wolności 27a

zobacz mapę

56
688 04 07
56
687 33 15
Włocławski

87-800 Włocławek ul. Ogniowa 7 A

zobacz mapę

54
231 58 80
54
232 14 95
Żniński

88-400 Żnin ul. 700-lecia 32

zobacz mapę

52
302 10 46
52
303 09 01