Dolnośląski Oddział Regionalny

O nas

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Mapa województwo dolnośląskie

Powierzchnia województwa 19.948 km²

Liczba ludności 2.877.121 osób 

Grunty rolne 1 126,8 tys. ha*

*(dane - Powszechny Spis Rolny 2010)

Siedziba Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR - zlokalizowana jest w pd. - zach. części Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie Giełdy Hurtu Rolno - Spożywczego, bardzo blisko autostrady A4.

 

Siedziba Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARIMR

Dolnośląski Oddział Regionalny powstał w 2000 r., jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. W początkowym okresie działalności głównym naszym zadaniem było przygotowanie i obsługa  Specjalnego Akcesyjnego Programu na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - SAPARD. W 2002 r. powstały biura powiatowe, których w woj. dolnośląskim jest 26. Po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. znacznie poszerzył się nasz zakres kompetencji. Rozpoczęliśmy obsługę wniosków w ramach:

  • płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
  • "Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006"
  • Sektorowego Programu Operacyjnego: "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006",
  • Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

  W  2007 roku rozpoczęliśmy obsługę działań w ramach kolejnych programów:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
  • Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013.