Numery kontaktowe do działów branżowych
w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego:

Konsultant 71 369 74 49
Kancelaria 71 369 74 06 lub 71 369 74 62
Nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń 71 369 74 33 lub 71 364 71 17

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych
oraz Płatności Bezpośrednich:

Odwołania 71 369 74 79
Windykacja 71 364 71 01
PROW i płatności bezpośrednie: 71 369 74 80 oraz 71 364 71 09

Biuro Kontroli na Miejscu:

Kontrole w zakresie zalesień, wzajemnej zgodności 71 369 74 87
Kontrole w zakresie programów rolnośrodowiskowych 71 369 74 84
Kontrole w zakresie działań inwestycyjnych 71 369 74 85
Kontrole w zakresie kwalifikowalności powierzchni 71 369 74 83
Kontrole w zakresie grup producentów rolnych 71 369 74 42
Pozostałe działania 71 369 74 82