Nadużycia finansowe i Polityka antykorupcyjna

Szanowni Państwo!

Prezes ARiMR informuje, iż o każdym przypadku wystąpienia nadużycia finansowego w zakresie pomocy udzielanej przez ARiMR oraz zdarzenia korupcyjnego z udziałem pracowników ARiMR mają Państwo możliwość zawiadomić władze ARiMR za pomocą utworzonej w tym celu skrzynki poczty elektronicznej o adresie:

sygnal@arimr.gov.pl

Informacje przesyłane na wskazany adres będą poddawane bieżącej weryfikacji.