Zastępca Prezesa ARiMR Sebastian Jaworski

Zastępca Prezesa Sebastian Jaworski

15 maja 2019 r. Sebastian Jaworski został powołany na stanowisko zastępcy prezesa ARiMR.

Sebastian Jaworski urodził się w 1986 r. w Środzie Śląskiej. Jest absolwentem wydziału prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ze specjalizacją prawa zamówień publicznych oraz prawa bankowego. Ukończył certyfikowane kursy
i szkolenia z zakresu administracji warstwy infrastruktury IT, warstwy aplikacyjnej, wyceny i wymiarowania oprogramowania, zarządzania projektami oraz szeroko pojętej transformacji cyfrowej.

Z ARiMR związany od 12 lat, jako pracownik Departamentu Informatyki.

Ekspert w dziedzinie kontroli zamówień informatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania. Współpracuje z urzędami administracji rządowej, organami rządowej administracji zespolonej oraz państwowymi instytucjami publicznoprawnymi. Obecnie również członek zespołów projektowych dot. największych projektów IT w sektorze publicznym.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Sebastian Jaworski nadzoruje:

Departament Informatyki - otwórz

Biuro Projektów i Procesów - otwórz