Zastępca Prezesa ARiMR Beata Orzołek

Beata Orzołek zastępca prezesa ARiMR

7 czerwca 2017 r. Beata Orzołek została powołana na stanowisko zastępcy prezesa ARiMR.

Beata Orzołek urodziła się w 1970 r. w Piszu. Jest doktorem inżynierem nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, absolwentką dwóch uczelni - Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie oraz Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze rolniczym i administracji państwowej. Była dyrektorem samorządowej instytucji kultury, doradcą w prywatnych firmach działających w rolnictwie, wykładowcą kontraktowym na uczelni rolniczej, a w końcu kierownikiem Biura Powiatowego w Kolnie i później dyrektorem Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, brała udział w krajowych i zagranicznych szkoleniach dotyczących m.in. funduszy strukturalnych UE, czy rozwoju gospodarstw rolnych.

Zamężna, jedna córka, posługuje się językiem niemieckim i rosyjskim.

Lubi literaturę piękną i muzykę klasyczną.

Beata Orzołek nadzoruje:

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - otwórz

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt - otwórz

Departament Płatności Bezpośrednich - otwórz

Departament Wsparcia Krajowego - otwórz