Prezes Maria Fajger

Maria Fajger – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 25 lat zajmuje się sprawami związanymi z rolnictwem. Jest ekspertem w dziedzinie funduszy europejskich dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwoju regionalnego.

Urodzona w 1963 r. w Dusznikach Zdroju. Z wykształcenia jest inżynierem rolnictwa, absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracę zawodową w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w 2006 r., kierując Podkarpackim Odziałem Regionalnym w Rzeszowie. Od 2016 r. pełniła funkcję zastępcy prezesa Agencji, a od sierpnia 2017 r.  jako prezes zarządza ARiMR – największą agencją rolniczą w Unii Europejskiej.

ARiMR, która w 2019 r. obchodzi 25-lecie swojej działalności, jest jedyną instytucją w Polsce rozdysponowującą  europejskie środki na rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rozwój obszarów wiejskich oraz rybactwo.

Maria Fajger nadzoruje:

Biuro Prasowe - otwórz

Biuro Prezesa - otwórz

Departament Analiz i Sprawozdawczości - otwórz

Departament Audytu Wewnętrznego - otwórz

Departament Bezpieczeństwa - otwórz

Departament Kontroli Wewnętrznej - otwórz

Departament Prawny i Zamówień Publicznych - otwórz

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - otwórz