Prezes Maria Fajger

Maria Fajger - prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ekspert w dziedzinie funduszy europejskich dla rolnictwa.
Urodzona w 1963 r. w Dusznikach Zdroju. Z wykształcenia jest inżynierem rolnictwa, absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Była kierownikiem działu ekologii i ochrony środowiska i zastępcą dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pracowała jako dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Pełniła funkcję doradcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wojewody podkarpackiego.
Pracę zawodową w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w 2006 r., kierując Podkarpackim Odziałem Regionalnym ARiMR w Rzeszowie. Od 2016 r. pełniła funkcję zastępcy prezesa Agencji, następnie powierzono jej obowiązki prezesa ARiMR. 2 listopada 2017 r. otrzymała z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nominację na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kieruje największą agencją rolniczą w Unii Europejskiej. ARiMR, która w 2019 r. będzie obchodziła 25-lecie swojej działalności, jest jedyną instytucją w Polsce, która rozdysponowuje europejskie środki na rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rozwój obszarów wiejskich oraz rybactwo.

Maria Fajger nadzoruje:

Biuro Prasowe - otwórz

Biuro Prezesa - otwórz

Departament Analiz i Sprawozdawczości - otwórz

Departament Audytu Wewnętrznego - otwórz

Departament Kontroli i Bezpieczeństwa - otwórz

Departament Prawny i Zamówień Publicznych - otwórz

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - otwórz