Tomasz Nowakowski – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Urodzony w 1981 roku w Dębicy. Absolwent Kolegium Informatyki Stosowanej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Informatyka i ekonometria. Ukończył studia podyplomowe z zakresu analityki biznesowej, inżynierii oprogramowania, a także Executive Master of Business Administration (EMBA) w Apsley Business School-London przy współpracy z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie.

Od 18 lat pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Był pracownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Ropczycach oraz Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego. Pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Biura Powiatowego w Ropczycach, Zastępcy Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Zastępcy Prezesa ARiMR. Od 28 sierpnia 2019 roku pełni obowiązki Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 29 maja jest powołany na stanowisko Prezesa ARiMR.

 

Tomasz Nowakowski nadzoruje:

Biuro Prasowe - otwórz

Biuro Prezesa - otwórz

Departament Analiz i Sprawozdawczości - otwórz

Departament Audytu Wewnętrznego - otwórz

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - otwórz

Departament Bezpieczeństwa - otwórz

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt - otwórz

Departament Kontroli Wewnętrznej - otwórz

Departament Prawny i Zamówień Publicznych - otwórz

Departament Płatności Bezpośrednich - otwórz

Departament Wsparcia Krajowego - otwórz

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - otwórz