p.o. Zastępcy Prezesa Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski

Urodził się w 1981 roku w Dębicy. Ukończył studia na kierunku Informatyka i ekonometria, jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu analityki biznesowej oraz inżynierii oprogramowania.

Od 15 lat pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był pracownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Ropczycach oraz Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego. Pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Biura Powiatowego oraz Zastępcy Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR.

Interesuje się historią, sportem, czynnie uprawia piłkę nożną, lubi spędzać czas w górach.

 

Tomasz Nowakowski nadzoruje:

Departament Działań Inwestycyjnych - otwórz

Departament Działań Delegowanych - otwórz

Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych - otwórz

Departament Wsparcia Rybactwa - otwórz