p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR Arkadiusz Szymoniuk

Zastępca Prezesa Arkadiusz Szymoniuk

Urodzony w 1959 roku w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem wydziału rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie.

W latach 1998 - 2004 był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie. Od 2006 do 2007 roku kierował Oddziałem Regionalnym ARiMR w Lublinie, a w latach 2007 - 2008 lubelskim Odziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego.

Jest żonaty i ma dwóch synów.

Arkadiusz Szymoniuk nadzoruje:

Departament Grup i Organizacji Producentów - otwórz

Departament Pomocy Technicznej - otwórz

Departament Rynków Rolnych - otwórz