p.o. Prezesa ARiMR Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski od 28 sierpnia 2019 r. pełni obowiązki Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Urodził się w 1981 roku w Dębicy. Ukończył studia na kierunku Informatyka i ekonometria, jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu analityki biznesowej oraz inżynierii oprogramowania.

Od 15 lat pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był pracownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Ropczycach oraz Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego. Pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Biura Powiatowego, Zastępcy Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Zastępcy Prezesa ARiMR.

Interesuje się historią, sportem, czynnie uprawia piłkę nożną, lubi spędzać czas w górach.

 

Tomasz Nowakowski nadzoruje:

Biuro Prasowe - otwórz

Biuro Prezesa - otwórz

Departament Analiz i Sprawozdawczości - otwórz

Departament Audytu Wewnętrznego - otwórz

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - otwórz

Departament Bezpieczeństwa - otwórz

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt - otwórz

Departament Kontroli Wewnętrznej - otwórz

Departament Prawny i Zamówień Publicznych - otwórz

Departament Płatności Bezpośrednich - otwórz

Departament Wsparcia Krajowego - otwórz

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - otwórz