Departamenty i Biura Centrali

W skład Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wchodzą 26 departamenty i biura. Poniżej znajdują się numery telefonów do każdego z nich, a także informacje o tym, kto nadzoruje ich pracę. 

Nadzoruje Halina Szymańska Prezes ARiMR

Biuro Prasowe - otwórz

Biuro Prezesa - otwórz

Departament Audytu Wewnętrznego - otwórz

Departament Bezpieczeństwa - otwórz

Departament Finansowy - otwórz

Departament Kontroli Wewnętrznej - otwórz

Departament Księgowości - otwórz

Departament Prawny i Zamówień Publicznych - otwórz

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - otwórz

Nadzoruje Renata Mantur Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - otwórz

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt - otwórz

Departament Płatności Bezpośrednich - otwórz

Departament Wsparcia Krajowego - otwórz

Departament Zarządzania Należnościami - otwórz

Nadzoruje Tomasz Kuśnierek p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR

Departament Działań Inwestycyjnych - otwórz

Departament Działań Premiowych - otwórz

Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych - otwórz

Departament Pomocy Technicznej - otwórz

Departament Wsparcia Rybactwa - otwórz

Nadzoruje Maria Fajger Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Administracyjno-Gospodarczy - otwórz

Departament Działań Delegowanych - otwórz

Departament Grup i Organizacji Producentów - otwórz

Departament Rynków Rolnych - otwórz

Nadzoruje Dariusz Olkiewicz Zastępca Prezesa ARiMR

Biuro Projektów i Procesów - otwórz

Departament Analiz i Sprawozdawczości - otwórz

Departament Informatyki - otwórz