Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich

 1. Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
 2. Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
 4. Instrukcja składania wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP - otwórz
 5. Wykaz kodów kraju pochodzenia - otwórz

Związek Kół Gospodyń Wiejskich

 1. Wniosek o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
 2. Załącznik do wniosku o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - dla założycieli związku kół - otwórz
 3. Załącznik do wniosku o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - dla członków związku kół - otwórz
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
 5. Wykaz kodów kraju pochodzenia - otwórz

Formularze wniosków do wypełnienia w formie elektronicznej

 1. Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - w trakcie aktualizacji
 2. Wniosek o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
 3. Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła - w trakcie aktualizacji
 4. Załącznik do wniosku o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli związku kół - otwórz
 5. Załącznik do wniosku o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla członków związku kół - otwórz