Kontrole konopi

Konopie uprawiane w kraju podlegają kontroli na zawartość Δ-9-tetrahydrokannabinolu (THC). Kontrola przeprowadzana jest zgodnie ze "Wspólnotową metodą określania ilościowego zawartości Δ-9-tetrahydrokannabinolu (THC) w odmianach konopi." określoną przez Państwa Członkowskie UE w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ze wspólnotową metodą określania ilościowego zawartości Δ-9-tetrahydrokannabinolu (THC).

Zgodnie ze wspomnianą powyżej metodą, pobieranie próbek roślin odbywa się w okresie między 20-tym dniem po rozpoczęciu kwitnienia a 10-tym dniem po zakończeniu kwitnienia konopi. W tej fazie wegetacji występuje w konopiach największe stężenie THC. Ocenie na zawartość THC podlegają wszystkie odmiany konopi uprawiane w Polsce.

Kontrola obejmuje:

  • pobranie próbek roślin z plantacji konopi włóknistych wytypowanych do kontroli;
  • dostarczenie próbek do laboratorium oraz oznaczenie zawartości THC metodą chromatografii gazowej.