KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY DLA WNIOSKODAWCÓW PROW 2014 - 2020

Nabory przeprowadzone w 2019 roku

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów: kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w terminie 15 kwietnia - 31 maja 2019 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych: nabór 29 marca - 27 maja 2019 r.

Działanie "Współpraca" - nabór 16 listopada 2018 – 14 stycznia 2019 r. - kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania M16

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.

Inwestycje w ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - kolejność przysługiwania pomocy naborze przeprowadzonym od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r.

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój nabór tematyczny – 31 stycznia -1 marca 2019 r.

Nabory przeprowadzone w 2018 roku

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym od 15 października do 13 listopada 2018 r.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy w naborze wniosków przeprowadzonym w terminie 15 listopada - 21 grudnia 2018 r.

Premie dla młodych rolników – kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym od 29 czerwca do 30 lipca 2018 roku

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór od 30 lipca do 14 września 2018 roku

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór 5 listopada - 4 grudnia 2018 r.  (ASF)

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór 5 listopada - 4 grudnia 2018 r.  (nieASF)

Płatności na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo - nabór 28 września - 27 października 2018 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych: nabór 28 czerwca - 27 lipca 2018 r.

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów: wsparcie na zalesienie lub pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną - nabór w 2018 roku

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój: nabór zwykły - marzec - kwiecień 2018 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór 19 luty - 20 marca 2018 r.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór 2 - 31 stycznia 2018 r.

Transfer wiedzy i działalność informacyjna - nabór 27 listopada 2017 r. - 10 stycznia 2018 r.

Nabory przeprowadzone w 2017 roku

Działanie "Współpraca" - nabór 30 czerwca 2017 - 31 lipca 2017 r.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - nabór 30 października - 28 grudnia 2017 r.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór 7- 29 grudnia 2017 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2017 roku na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) - nabór 29 czerwca-28 lipca 2017 r.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór 6 - 20 listopada 2017 r.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - nabór 28 września - 27 października 2017 r.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej [nieASF] - nabór od 28 września do 27 października 2017 r.

Płatności na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo - nabór 25 września - 24 października 2017 r.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej [ASF] - nabór 28 września - 27 października 2017r.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór 5 - 18 października 2017 r.

Premie dla młodych rolników - nabór 27 kwietnia - 26 maja 2017 r.

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - nabór 5 lipca - 3 sierpnia 2017 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych obszary A, B, C - nabór 29 czerwca - 28 lipca 2017 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym 30 marca - 28 kwietnia 2017 r. (nie dotyczy operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF)

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich - nabór 13 marca - 11 kwietnia 2017 r.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
- nabór 4 - 18 września 2017 r.

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów nabór w 2017 r.

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój nabór zwykły - 10 kwietnia - 9 maja 2017 r.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór 2016/2017

Nabory przeprowadzone w 2016 roku

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - nabór 2016 rok

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - nabór przeprowadzony w terminie 31 października - 29 listopada 2016 r.

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - nabór tematyczny 2016 r.

Płatności na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo - nabór w 2016 roku

Premie dla młodych rolników - nabór w 2016 roku

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów - nabór w 2016 roku

Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór z 2016 r.


Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN - nabór przeprowadzony w terminie 10 lutego - 10 marca 2016 r.

Nabory przeprowadzone w 2015 roku

Premie dla młodych rolników - nabór przeprowadzony w 2015 roku

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
- nabór w 2015 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór w 2015 r.

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów - nabór w 2015 roku

Listy archiwalne