Nasze projekty

 

Tomato2

System wspiera przydział pomocy unijnej dla rynku owoców i warzyw w szczególności pomocy unijnej dla wstępnie uznanych i uznanych grup producentów owoców i warzyw.

Stos technologiczny:

 • Java 11
 • Spring 5, SpringBoot 2.1
 • Spring Cloud – Greenwich
 • Angular 10
 • Oracle 12
 • Keycloak


eWin

W ramach projektu powstaje system obsługujący m.in. Rejestr spraw sądowych, Rejestr udostępniania danych osobowych.

Stos technologiczny:

 • ASP.net Core 3
 • Angular 7
 • PostgreSQL
 • Keycloak


RDM

Aplikacja realizuję obsługę wniosków dla pomocy de minimis i pomocy publicznej.

Stos technologiczny:

 • Oracle Application Express (APEX)
 • Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0
 • PL/SQL
 • JavaScript
 • Jaspersoft iReport Designer


LSI2020

Obsługa wniosków i płatności pomocy technicznej

Stos technologiczny:

 • php v.5.6.24 (framework yii v.1.1.12)
 • JavaScript (framework ext JS v.4. JQuery)
 • Serwer aplikacyjny:
  Apache v.2.4
  ngnix v.1.10.1
 • PostgreSQL
 • RedHat Linux Enterprise


SKNM

Za pomocą aplikacji SKNM pracownicy Biur Kontroli na Miejscu mogą wytypować grunty do kontroli, zaplanować kontrolę oraz utworzyć szczegółowe raporty z działań pracowników.
Aplikacja zapewnia wsparcie m. in. w ramach: wypełniania i generowania xml oraz walidacji wyników kontroli, wydruku raportu, raportowania, a także procesu analizy i typowania do kontroli.

Stos technologiczny:

 • Windows Forms 2.0
 • .NET Framework 3.5
 • Oracle 12.1
 • PostgreSQL 2.2
 • XML 2.0


MIT

Mobilny inspektor terenowy (MIT) – wspomaga przeprowadzanie kontroli wykonywanych przez pracowników Biur Kontroli na Miejscu. Zapewnia wsparcie m. in. w ramach: pomiaru, wizualizacji, wypełniania i generowania xml oraz walidacji wyników kontroli.

Stos technologiczny:

 • .NET Framework 3.5
 • MapGIS 4.9
 • WPF 3.5
 • XML 2.0
 • Office Core 2.7


LIDER

Celem projektu LIDER jest obsługa wniosków (na którą składa się przeprowadzenie pełnego procesu od złożenia wniosku do wypłaty środków, a także późniejszych potencjalnych windykacji) z wybranych działań PROW 14-20 oraz PO Rybactwo i Morze

Stos technologiczny:

 • Java JDK 8
 • EJB 3.1
 • JSF
 • Hibernate
 • JasperReports 6.0.4
 • JBoss EAP 7.0.0
 • Groovy 2.4.5
 • Guava 18.0
 • Javers 2.9.2
 • Mockito 1.10.19
 • Lombok 1.16.14
 • Primfaces 7.0
 • Baza danych Oracle