Nasze projekty

 

Mobilna ARiMR

Mobilna ARiMR jest aplikacją przeznaczoną dla Rolników składających wnioski obszarowe. Aplikacja pozwala na przesyłanie geotagowanych zdjęć działek i zdjęć dokumentów. Użytkownik jest proszony o przesłanie zdjęcia konkretnej działki/dokumentu w ramach konkretnej sprawy ARiMR.

Aplikacja jest przeznaczona na smartfony z systemem Android w minimalnej wersji 5.0. Korzystanie z aplikacji odbywa się w języku polskim. Przeznaczona jest do użytku w orientacji wertykalnej. Do poprawnego działania aplikacji użytkownik musi zezwolić na uruchomienie lokalizacji (w przypadku próśb powiązanych z działkami). Połączenie Internetowe jest wymagane przy logowaniu do aplikacji i wysyłce zdjęć.

Stos technologiczny:

 • NET
 • Xamarin (C#) na platformy Android oraz iOS.
 • Usługi (REST oraz Middleware) powstają w języku golang 1.10.3.
 • Środowiska - agencyjny OpenShift.
 • Magazyn plików - storage
 • Baza – Postgress


Zintegrowany System Kontroli

Celem projektu ZSK jest zbudowanie systemu informatycznego kompleksowo wspierającego procesy kontroli na miejscu dla wszystkich działań realizowanych przez ARiMR, z wyłączeniem obsługi kontroli działań OB, ONW, RE, PRŚK. Aplikacja realizuje typowanie do KNM i przeprowadzanie kontroli na miejscu.

Stos technologiczny:

 • JDK 11
 • TypeScript
 • Kotlin
 • PostgreSQL
 • JPA (Hibernate)
 • SpringBoot
 • Angular 10+
 • PrimeNG
 • Node.js
 • Maven
 • Talend - platforma ETL


UTYLIZATOR

Celem Projektu jest kompleksowa informatyczna obsługa wniosków o finasowanie lub dofinasowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt

Stos technologiczny:

 • JavaScript
 • NodeJS
 • RESTful API
 • Angular 8 + Angular Material
 • PostgreSQL
 • Keycloak

Zastosowanie w projekcie najnowszej wersji Angulara na froncie daje możliwość szybkiego tworzenia komponentów i przy wykorzystaniu NgRx łatwe zarządzanie przekazywaniem danych między nimi. Komponenty aplikacji są dzieki temu prostsze, ponieważ cały stan aplikacji zarządzany jest do odpowiednich reducerów czy selektorów. Cały stan danych aplikacji jest spójny i dostępny dla różnych komponentów. Dzięki czemu można pracować na aktualnych danych i przekazywać między kolejnymi elementami aplikacji bez potrzeby dodatkowego komunikowania się z serwerem.

Warstwa backendowa to wszystkie zalety Node.js czyli jego modularność, łatwość dodawania potrzebnych bibliotek np. do obsługi mailingu czy zarządzania skryptami i wersjami skryptów bazy danych. Aplikacja utylizator dzięki tym rozwiązaniom jest tworzona w szybki sposób, Opiera się o Resty, dzięki czemu z odpowiednich danych można korzystać niezależnie od wersji frameworka użytego w warstwie front-end.


POŻYCZKA

Aplikacja wspierająca obsługę systemową pożyczek wypłacanych beneficjentom.

Stos technologiczny:

 • NodeJS
 • RESTful API
 • Nierelacyjne bazy danych

Zaletą wybrania do realizacji projektu platformy Node.js jest jego elastyczność i możliwość szybkiej realizacji funkcji aplikacji opartej o RESTy.

Zestawienie node z nierelacyjna, dokumentową bazą danych daje bardzo spójne środowisko, gdzie głównym językiem programowania po stronie back-endu i front-endu jest JavaScript.

Kolejne wersje aplikacji dedykowane dla kolejnych Pożyczek powstają dzięki temu w sposób modularny, wykorzystując, jako bazę wspólne metody, widoki i funkcje. Architektura aplikacji pozwoli w przyszłości stworzyć bazę do coraz to szybszego tworzenia funkcji zbierania wniosków czy wyliczania wysokości pomocy dla kolejnych akcji pomocowych.

Wyjątkowe dla projektu jest zastosowanie nierelacyjnej bazy danych. Jej zaletą jest zapis w bazie dokumentów, które w swojej konstrukcji odpowiadają konstrukcji wnioskom papierowym. Każda kolekcja zawiera zbiór dokumentów, które w jednym obiekcie zbierają wszystkie informacje z wniosku. Nie ma konieczności łączenia tabel, aby wydobyć wszystkie potrzebne informacje. Jest to prosta relacja bardzo mocno odwzorowująca rzeczywisty wygląd dokumentu wniosku czy umowy.


Zintegrowany System Pomocy Krajowej

Celem projektu jest dostarczenie Zintegrowanego Systemu Pomocy Krajowej, który będzie optymalizował obsługę wprowadzania i przetwarzania danych ze złożonych wniosków dotyczących działań kryzysowych (susza, huragan, materiał siewny itp.), aż po wypłatę środków Beneficjentom, automatyzując przy tym najbardziej złożone zadania do wykonania w tym zakresie.

ZSPK będzie docelowo narzędziem informatycznym, które da możliwość w krótkim czasie uruchomienia w oparciu o system informatyczny nowych programów wsparcia w pomocy krajowej.

Stos technologiczny:

 • Java 11
 • Spring 5, SpringBoot 2.1
 • Spring Cloud – Greenwich
 • Angular 10
 • Oracle 12
 • Keycloak

 

<< zobacz więcej naszych projektów >>