Technologie

 

Konteneryzacja OpenShift i OKD

 

 

 

1. OpenShift - wersja 3.6 – Red Hat OpenShift jest kompletną platformą dla aplikacji kontenerowych. Integruje architekturę, procesy, platformy i usługi. OpenShift zapewnia zespołom programistycznym i operacyjnym wspólną platformę i zestaw narzędzi.

Platforma używa Docker i Kubernetes (do orkiestracji) oraz wprowadza własne dodatki ułatwiające zarzadzanie kontenerami. Umożliwia łatwe budowanie aplikacji w architekturze kontenerowej, uruchamianie, zarzadzanie i skalowanie.

2. OKD - wersja 3.11 - OKD zapewnia zgodność z oprogramowaniem OpenShift, jako że projekt ten jest projektem upstreamowym dla komercyjnego produktu jakim jest używany aktualnie przez ARiMR - Red Hat OpenShift Container Platform.

Oznacza to, że gros prac programistycznych nad nową architekturą i funkcjonalnościami odbywa się w ramach opensource’owego projektu społecznościowego OKD (Origin Community Distribution), z którego produkt OpenShift czerpie źródła, a następnie certyfikuje produkt finalny w kontekście wielu popularnych stosów sprzętowo-systemowych.