Kalkulator do wyliczenia szacunkowej kwoty płatności bezpośrednich w roku 2015


Kalkulator wyliczy szacunkową kwotę na podstawie podanych danych, bez uwzględnienia ewentualnych zmniejszeń/ wykluczeń, które mogą zostać nałożone na poszczególne płatności w trakcie obsługi wniosku. Kwoty wyliczane są w Euro na podstawie szacowanych stawek dla poszczególnych płatności na rok 2015, które mogą ulec zmianie.

W celu wyliczenia szacunkowej kwoty płatności na gospodarstwo należy wprowadzić do kalkulatora dane w polach zaznaczonych żółtym kolorem.

Obowiązujące w roku 2015 stawki płatności bezpośrednich zostaną określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy o płatnościach bezpośrednich.

 

<<pobierz kalkulator tutaj>>