Kalkulator płatności bezpośrednich

Kalkulator do wyliczenia szacunkowej kwoty płatności bezpośrednich w roku 2015

Kalkulator wyliczy szacunkową kwotę na podstawie podanych danych, bez uwzględnienia ewentualnych zmniejszeń/ wykluczeń, które mogą zostać nałożone na poszczególne płatności w trakcie obsługi wniosku. Kwoty wyliczane są w Euro na podstawie stawek (w zł) obowiązujących dla poszczególnych płatności na rok 2015.

W celu wyliczenia szacunkowej kwoty płatności na gospodarstwo należy wprowadzić do kalkulatora dane w polach zaznaczonych żółtym kolorem.

Obowiązujące w roku 2015 stawki płatności bezpośrednich zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanych na podstawie ustawy o płatnościach bezpośrednich.

Rodzaj płatności Jednostka miary Wysokość stawki w EURO Powierzchnia/Liczba zwierząt Szacowana kwota (EURO) Komentarze
Jednolita płatność obszarowa JPO ha
Płatnośc za zazielenienie ha
Bydło (do 24 m-cy) szt.
Krowy (samice od 24 m-ca) szt.
Owce (samice od 12 m-ca) szt.
Kozy (samice od 12 m-ca) szt.
Rośliny wysokobiałkowe ha
Chmiel ha
Ziemniaki skrobiowe ha
Buraki cukrowe ha
Pomidory ha
Owoce miękkie ha
Len ha
Konopie włokniste ha
Płatność dla młodych rolników ha
Płatność dodatkowa ha
Szacowana kwota na gospodarstwo w Euro
Aby policzyć kwotę na gospodarstwo należy wprowadzić powierzchnię gospodarstwa w komórkach zaznaczonych na żółto.
Jeżeli powierzchnia/liczba zwierząt została wpisana, a w kolumnie Kwota pojawiły się zera, to oznacza że nie zostały spełnione warunki kwalifikowalności.

JEŻELI ROLNIK UCZESTNICZY W SYSTEMIE DLA MAŁYCH GOSPODARSTW MAKSYMALNA KWOTA PŁATNOŚCI WYNIESIE 1250 EURO