MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Mapa dojazdu

Al. Jana Pawła II 70

00-175 Warszawa

Budynek Mazowieckiego OR

Recepcja i punkt informacyjny I piętro
poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Recepcja

Telefon: 22 536 57 08, 22 536 57 48
Fax: 22 860 29 85

e-mail: mazowiecki@arimr.gov.pl

Kontakt dla mediów: media_mazowiecki@arimr.gov.pl

 

 

Kierownictwo

Ryszard Madziar - p.o. dyrektora

Zbigniew Sobieraj - zastępca dyrektora

Kazimierz Mitkowski - zastępca dyrektora

Maciej Górski - zastępca dyrektora

 


Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

BIURA ODDZIAŁU REGIONALNEGO
BIURA POWIATOWE
SZKOLENIA
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

MAZOWSZE LIDEREM W REALIZACJI PROGRAMÓW POMOCOWYCH DLA POLSKIEJ WSI

dachy domów, rzeka

Województwo mazowieckie to największy region w kraju, zajmujący obszar 35,6 tys. km2. Jednocześnie należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw w Polsce. Tworzą go: aglomeracja warszawska z największym miastem w kraju - stolicą Polski - Warszawą, pełniącą nie tylko dominującą rolę społeczno-gospodarczą, lecz także funkcję ważnego dla Europy węzła transportowego, oraz część województwa charakteryzująca się wskaźnikami rozwoju ekonomicznego poniżej średniej krajowej.

Mazowsze posiada największy wśród województw potencjał ludnościowy - 85 miast, 42 powiaty, 314 gmin i ponad 9000 wsi zamieszkuje łącznie prawie 5,2 mln osób, w tym 3,4 mln w miastach, i 1,8 mln na obszarach wiejskich. Liczba ludności Warszawy wynosi ponad 1,7 mln, co stanowi 33% ludności całego województwa. Największe miasta regionu poza Warszawą, to: Radom, w którym mieszka 227 tys. osób, Płock - 127 tys., Siedlce - 77 tys., Ostrołęka - 54 tys. oraz Ciechanów - 46 tys. obywateli. Średnia gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim wynosi 145,9 osób na km2 i jest większa od średniej krajowej, która wynosi 122 osoby na km2.

Zielone pola

Poza aglomeracją warszawską region ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ok. 65% powierzchni województwa (13 % terenów rolnych Polski). Mazowsze jest zagłębiem ogrodniczym i sadowniczym. Około 30 % powierzchni polskich sadów znajduje się właśnie na Mazowszu, co stanowi ponad 40 % krajowej produkcji owoców.  Ponad połowa polskich  jabłek i jedna czwarta truskawek pochodzi z naszego  województwa. Mazowsze jest również wiodącym producentem warzyw i drugim co do wielkości producentem zbóż w Polsce. To także lider w produkcji mleka, ale jego silną stroną jest również produkcja mięsa. Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, na Mazowszu kładzie się duży nacisk na zrównoważony rozwój regionu. Wynikiem tych starań jest szybki wzrost produkcji ekologicznej.
Tak jak wyjątkowe w skali kraju jest Mazowsze, tak też jest z Mazowieckim Oddziałem Regionalnym ARiMR. To największy z oddziałów- w jego skład wchodzi 37 biur powiatowych. Mazowsze jest liderem w realizacji większości programów pomocowych  jeśli chodzi o województwa. Dzięki wsparciu finansowemu Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR rolnicy zmienią mazowieckie rolnictwo i mazowiecką wieś. Na każdym kroku widać efekty wdrażanych programów pomocowych. Rolnicy i przedsiębiorcy z Mazowsza wiedzieli jak wykorzystać środki z PROW 2007-2013 i wszystko wskazuje na to, że wykorzystają szanse jakie stwarza im obecna perspektywa finansowa na lata 2014-2020.