Departament Rejestracji Zwierząt

Departament Rejestracji Zwierząt realizuje zadania dotyczące zarządzania Systemem Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) oraz zarządzania kontrolami siedzib stad wykonywanymi przez Agencję. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie: 

  • nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem, aktualizacją rejestru (bazy danych) zwierząt gospodarskich oznakowanych i wprowadzeniem zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych do bazy danych;

  • współpracy z jednostkami zewnętrznymi w szczególności z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie realizowanych zadań;

  • typowania gospodarstw do kontroli na miejscu w obszarze IRZ oraz kontroli wzajemnej zgodności wykonywanej przez Inspekcję Weterynaryjną;

  • monitorowania liczby kontroli wzajemnej zgodności, realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną;

  • prowadzenia czynności związanych z zaopatrzeniem biur powiatowych Agencji w druki systemowe i hologramy, a także prowadzenia list dostawców kolczyków, duplikatów kolczyków oraz czytników;

  • współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wymiany i udostępniania danych osobowych z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Dyrektor
Krzysztof Buczeń

Sekretariat:
tel.: 22 595-07-50, 22 595-07-51, fax: 318-54-08.