Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

 

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel (*.docx) - otwórz

Dane kontaktowe do Urzędów Marszałkowskich

Wyszukiwarka LGD na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Istotne, wybrane akty normatywne, dotyczące LEADER-a

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 Wzór informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik 4 Informacja po przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz

4) Formularz informacji po realizacji operacji (formularze obowiązujące Beneficjentów podpisujących umowy na wersji 1z oraz 2z)

 • Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

5) Formularz sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (formularze obowiązujące Beneficjentów podpisujących umowy na wersji 1z oraz 2z)

 • Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (*.pdf) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji  projektu współpracy (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (*.pdf) - otwórz