Zasady zaopatrywania się w kolczyki

Kolczyki do oznakowania bydła, owiec i kóz posiadacz zwierząt może zakupić z wyprzedzeniem, jeszcze zanim zwierzęta pojawią się w stadzie.

Na wniosek posiadacza zwierząt, kierownik biura powiatowego Agencji przydziela pulę numerów identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, którymi będą oznakowane zwierzęta. Wniosek o przydzielenie puli numerów jest dostępny w każdym biurze powiatowym Agencji. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, po otrzymaniu Odpowiedzi (z pieczątką "autoryzowane do produkcji") na złożony w biurze powiatowym Wniosek, nabywa kolczyki z przydzielonymi numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich od dostawcy, znajdującego się na liście dostawców prowadzonej przez Agencję.

Lista dostawców wraz z cennikami kolczyków dostępna jest w biurze powiatowym Agencji oraz na stronie internetowej Agencji.

Zamówienie na kolczyki i duplikaty kolczyków posiadacz zwierząt składa bezpośrednio u wybranego dostawcy, wpisanego na listę dostawców prowadzoną przez Agencję, po otrzymaniu z BP Odpowiedzi na Wniosek o przydzielenie puli numerów.

Świnie są znakowane numerem siedziby stada, w której się urodziły lub przebywały powyżej 30 dni. Oznakowane mogą być kolczykiem lub tatuażem. W przypadku znakowania kolczykiem,  należy złożyć u dostawcy Zamówienie ze wskazaną ilością kolczyków.

Formularz Zamówienia określa dostawca kolczyków.

Owce i kozy znakuje się dwoma kolczykami. Na wniosku o przydzielenie puli numerów posiadacz musi zaznaczyć, czy oznakuje zwierzęta dwoma zwykłymi kolczykami, czy też kolczykiem zwykłym oraz kolczykiem z elektronicznym identyfikatorem (dla zwierząt przeznaczonych na sprzedaż do krajów członkowskich UE).