Targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt

Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miejsce prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt w celu nadania numeru miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpowiednio zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo zwierząt będących przedmiotem obrotu lub skupu, w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Więcej informacji...

Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt składane przez posiadaczy zwierząt

Posiadacze zwierząt przemieszczający zwierzęta (bydło, owce, kozy oraz świnie)  za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt zobowiązani są do składania zgłoszeń przemieszczeń zwierząt na targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt i z targu, lub wystawy, pokazu lub konkursu zwierząt.
Zgłoszenia należy przesłać do Biura Powiatowego ARiMR w formie papierowej: Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, Zgłoszenie przemieszczenia świń poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt

Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt składane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt

Podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt zobowiązany jest do składania zgłoszeń przemieszczeń zwierząt na targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt  i przemieszczeń zwierząt z targu, lub wystawy, pokazu lub konkursu zwierząt.

Zgłoszenie może być złożone w formie elektronicznej (w postaci pliku XML z danymi zgłoszeń).  

Plik XML z danymi zgłoszeń zwierzęcych (opisany w zakładce Formularze do importu zgłoszeń zwierzęcych) wraz z raportem kontrolnym zbioru zgłoszeń należy przesłać do Biura Powiatowego ARiMR.

Wzór raportu kontrolnego zbioru zgłoszeń --> wersja .doc wersja .pdf

Przykładowy program do przygotowania plików z danymi zgłoszeń w wersji elektronicznej - program... - instrukcja...