Kolczyki

Kolczyki do oznakowania zwierząt składają się z dwóch części "żeńskiej" i "męskiej" zakładanych odpowiednio z przodu i z tyłu ucha. Wykonane są one z giętkiego tworzywa (barwy żółtej-bydło, łososiowej-owce, kozy i świnie) oraz tak skonstruowane, aby nie było możliwe samookaleczenie się zwierzęcia oznakowanego.

Znaki identyfikacyjne zakładane są w sposób:

 • pozwalający na łatwe odczytanie numeru,
 • uniemożliwiający powtórne użycie w przypadku jego usunięcia,
 • uniemożliwiający ich łatwe zagubienie.

Na kolczyku dla bydła, owiec i kóz znajduje się:

 • 14 znakowy numer identyfikacyjny zwierzęcia:

  • dwie pierwsze to litery "PL",
  • dwie następne cyfry to numer serii kolczyka,
  • dziewięć następnych cyfr to numer zwierzęcia,
  • ostatni znak to cyfra kontrolna.

 • kod kreskowy (w przypadku kolczyków dla bydła).
 • znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Seria kolczyka: dla bydła ma nr 00, dla owiec ma nr 10, dla kóz 20.

Na kolczyku dla świń znajduje się:

 • 14 znakowy numer:
  • dwie pierwsze to litery "PL",
  • dziewięć pierwszych cyfr to numer Producenta,w tym ostatnia cyfra kontrolna,
  • ostatnie trzy cyfry to numer siedziby stada,
 • znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Link aktywny

§Kolczyki dla bydła, owiec i kóz oraz świń wzór graficzny.