Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie

Wersja skrócona - kompedium - otwórz

Numer świni - otwórz

Zgłoszenie świń do rejestru - otwórz

Dodatkowe oznakowanie - otwórz

Zgłoszenie zmiany stanu stada świń - otwórz

Zgłoszenie uboju świń w rzeźni - otwórz

Zgłoszenie uboju świń w rzeźni (ubój bezpośrednio po przywozie do Polski) - otwórz

Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świni - otwórz

Spis stanu stada - otwórz

Zgłoszenie przemieszczenia świń poprzez targ - otwórz