Zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju w gospodarstwie, uboju z konieczności bydła, owiec albo kóz

Zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju w gospodarstwie, uboju z konieczności bydła, owiec albo kóz

Ubój na użytek własny - bydło, owce, kozy

W przypadku złożenia w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgłoszenia dotyczącego padnięcia, zabicia, uboju w gospodarstwie bydła wymagany jest zwrot paszportu bydła / duplikatu paszportu.W przypadku zgłoszenia uboju bydła z konieczności w siedzibie stada posiadacz przekazuje paszport bydła / duplikat paszportu do rzeźni. W takim przypadku rzeźnia zwraca paszport bydła / duplikat paszportu wraz ze zgłoszeniem uboju bydła z konieczności.