Formularze do importu zgłoszeń zwierzęcych

Funkcjonalność  importu danych zgłoszeń zwierzęcych pozwala posiadaczom na składanie zgłoszeń zwierzęcych w formie elektronicznej. W załączniku (plik XML) zapisane są dane szczegółowe zgłoszeń opisanych w dokumencie papierowym.

Za pomocą takiego formularza z plikiem XML można składać zdarzenia następujących typów:

 • zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
 • zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
 • zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
 • zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ,
 • zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
 • zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
 • zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
 • zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń.

Dostępne dokumenty:

 • Raport kontrolny zbioru zgłoszeń uboju w rzeźni, unieszkodliwienia zwłok, przemieszczenia bydła, owiec albo kóz ---> wersja .doc wersja .pdf
 • Raport kontrolny zbioru zgłoszeń uboju w rzeźni, unieszkodliwienia zwłok, zmiany stanu stada świń ---> wersja .doc wersja .pdf