Duplikaty kolczyków

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia przez zwierzę kolczyka, konieczne jest niezwłoczne złożenie przez posiadacza Wniosku o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz. Wniosek składa się w biurze powiatowym Agencji, na formularzu udostępnionym przez Agencję. Duplikaty kolczyków posiadacz zwierząt zamawia u dostawcy wybranego z listy dostawców prowadzonej przez Agencję, po otrzymaniu Odpowiedzi (z pieczątką "autoryzowane do produkcji") na w/w Wniosek.

Na duplikacie kolczyka znajdują się identyczne dane, które były umieszczone na utraconym lub uszkodzonym kolczyku, a ponadto cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, oznakowanie bydła, owiec, kóz i świń jest obowiązkiem posiadacza zwierzęcia, który ponosi koszty z tym związane. Rolnik sam decyduje o tym, kto kolczykuje jego zwierzęta.