Duplikaty kolczyków

W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka dla bydła, owiec lub kóz, należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz, a po otrzymaniu Odpowiedzi z przydzielonym numerem duplikatu złożyć zamówienie u wybranego dostawcy z Listy dostawców kolczyków prowadzonej przez ARiMR.

 

Lista dostawców kolczyków znajduje się tutaj:

www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/lista-dostawcow-kolczykow.html

 

W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka przez świnię, nie zamawia się duplikatu kolczyka. Świnię, która utraciła dotychczasowy kolczyk należy oznakować w terminie 1 dnia od stwierdzenia faktu utraty kolczyka nowym kolczykiem lub tatuażem z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa.

 

W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy nie zamawia się duplikatu kolczyka, lecz zwierzę należy oznakować kolczykiem z kolejnym indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i fakt ten zgłosić do kierownika biura powiatowego ARiMR składając Zgłoszenie zmiany dodatkowego oznakowania lochy. Na zgłoszeniu należ wskazać stary (utracony) i nowy numer zwierzęcia.