Akty prawne - Podstawy prawne Systemu IRZ

1.  Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. 

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(Dz.U. z 2019, poz. 1505 t.j.)

2.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1206)

3.  Ustawa z dnia 23 września 2016 r

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1605)

4.  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r.

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 2001 t.j.)

5.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  

(DZ.U.z 2020, poz. 1341)

6.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r.  

w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich 

(Dz.U. z 2007, Nr 220 , poz. 1635)

6.1  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich. Wejście w życie w dniu 16 października 2010 r. 

(Dz.U.z 2010, Nr 183 , poz. 1232)

6.2  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r

w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch

(Dz. U. z 2020 r., poz. 34)

7.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2136)

8.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1129 t.j.)

8.1  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1922)

8.2  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1682)

8.3  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

(Dz.U. z 2020 r., poz. 25)

9.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r.

w sprawie wzoru paszportu bydła 

(Dz.U. z 2007, Nr 112 poz. 772)

10.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt

(Dz.U. z 2019, poz. 166)

11.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r.

w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz

(Dz.U. z 2005, Nr 142, poz.1195)

12.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

(Dz.U. z 2018, poz.2505)

13.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

(Dz.U. z 2016 r., poz. 809)

14.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

(Dz. U. z 2018 poz. 1680)

14.1  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

(Dz.U. z 2020, poz. 88)

15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(Dz. U. z 2020 poz 382)