Organizacje producentów - inne

Organizacje producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacje międzybranżowe na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

 • Informacja dotycząca uznawania organizacji producentów/ zrzeszeń organizacji producentów/ organizacji międzybranżowych na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw - otwórz
 • Badanie dotyczące międzybranżowych organizacji rolniczych w UE - otwórz
 • Wniosek o uznanie organizacji producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacji międzybranżowej na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (W-1/498) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku (IW-1/498) - otwórz
 • Załącznik 1 - Informacja o zakresie działalności (W-1.1/498) - otwórz
 • Załącznik 2 - Informacje według stanu na dzień składania wniosku o uznanie, w zakresie produktu, ze względu na który organizacja ubiega się o uznanie (W-1.2/498) - otwórz
 • Załącznik 3 - Oświadczenie członka o przystąpieniu do organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów (W-1.3/498) - otwórz
 • Załącznik 4 - Oświadczenie potwierdzające, że organizacja międzybranżowa spełnia wymagania, o których mowa w art. 157 i w art.158 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia nr 1308/2013 (W-1.4/498) - otwórz
 • Informacja o usunięciu naruszeń (O-1/498) - otwórz

 

Organizacje producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacje międzybranżowe na rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Broszura Uznawanie organizacji producentów/ zrzeszeń organizacji producentów/ organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych - otwórz
 • Wniosek o uznanie organizacji producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacji międzybranżowej na rynku mleka i przetworów mlecznych (W-1/457) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku (IW-1/457)
 • Załącznik 1 - Oświadczenie członka organizacji producentów o przystąpieniu do organizacji producentów (W-1.1/457) - otwórz
 • Załącznik 2 - Oświadczenie potwierdzające, że organizacja międzybranżowa spełnia wymagania, o których mowa w art. 157 ust. 3 oraz w art. 163 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia nr 1308/2013 (W-1.2/457) - otwórz
 • Załącznik 3 - Informacja o zakresie działalności (W-1.3/457) - otwórz
 • Załącznik 4 - Informacja o potencjale produkcyjnym organizacji producentów (W-1.4/457) - otwórz
 • Załącznik 5 - Oświadczenie członka organizacji producentów dotyczące wprowadzania do obrotu za pośrednictwem tej organizacji całości mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie członka tej organizacji (W-1.5/457) - otwórz
 • Załącznik 6 - Oświadczenie członka organizacji o ilości wyprodukowanego mleka lub przetworów mlecznych w przypadku, gdy mleko lub przetwory mleczne były sprzedawane bezpośrednio konsumentom (W-1.6/457) - otwórz
 • Informacja o usunięciu naruszeń (O-1/457) - otwórz