Dopłaty bezpośrednie

Wspólna Polityka Rolna UE ma za zadanie zwiększenie wydajności produkcji rolnej, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, stabilizacja rynków oraz zapewnienie odpowiednich cen dla konsumentów i wreszcie zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego. Cele te są finansowane z pieniędzy zgromadzonych w dwóch filarach WPR. Ze środków pierwszego filaru WPR finansowany jest m.in. system dopłat bezpośrednich czyli najogólniej mówiąc  płatności do powierzchni upraw. Polscy rolnicy korzystają z takich dopłat od 2004 roku. W Traktacie akcesyjnym określono, że Polska stosuje uproszczony system płatności bezpośrednich.

Warto wiedzieć, że płatności bezpośrednie są obecnie kluczowym elementem Wspólnej Polityki Rolnej. W wyniku reformy WPR z Luksemburga z 2003 roku nie wprowadzono istotnych zmian w poziomie wsparcia sektora rolnego w Unii Europejskiej. Zmieniła się jednak i to zasadniczo struktura tego wsparcia. Od 2003 roku kluczowym instrumentem wspierania rolnictwa stały się płatności bezpośrednie. Oddzielono je jednak od struktury i wielkości produkcji rolniczej. Instrument płatności bezpośrednich był stosowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od czasów tzw. reformy Macsharry'ego w 1992 roku, Płatności wówczas rekompensowały obniżki dochodów rolniczych, która powstałą w wskutek stopniowej redukcji cen gwarantowanych artykułów rolnych takich jak: zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe, wołowiny i cielęciny. Wysokość płatności różnicowano w zależności od rodzaju produkcji ustalanej w oparciu o kryterium plonu, areału, upraw i pogłowia zwierząt w okresie bazowym. Płatności bezpośrednie stosowane w ramach tzw. reformy Macsharry'ego powszechnie uważa się za pierwszy krok WPR w kierunku oddzielenia wparcia od produkcji.

Od 2015 roku dopłaty bezpośrednie będą przyznawane na innych zasadach niż dotychczas. Zaproszamy do zapoznania się z projekt nowego kształtu płatności bezpośrednich, przygotowanym przez MRiRW - otwórz projekt.