Wniosek rolnośrodowiskowy na 2010 r.

 • Oświadczenie o utrzymywaniu minimalnej obsady drzew i krzewów PROW 2007-2013

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2009 przeznaczona jest dla beneficjentów z programu rolnośrodowiskowego roku 2008 i 2009, którzy w roku 2010 dokonują uaktualnień wynikających ze zmiany rozporządzenia rolnośrodowiskowego (Dz. U. nr 39 poz. 218 z dnia 13 marca 2010 r.) takich jak np: zmiana stawki płatności w przypadku nieowocującej uprawy orzecha (Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne), szkic gospodarstwa rolnego z zaznaczeniem:

- powierzchni działki rolnej, która ma zostać nieskoszona w przypadku pakietu 3. 4 i 5,

- miejsc na działce rolnej, w których są zasadzone stare odmiany drzew w przypadku wariantu 6.4

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - wersja  2010 przeznaczona dla rolników przystępujących po raz pierwszy do programu rolnośrodowiskowego w roku 2010 oraz dla tych rolników, którzy przystąpili do programu w roku 2008 lub 2009 i w roku 2010 poszerzają zobowiązanie rolnośrodowiskowe  o pakiet 4., 5. i 7.

 • Dokumentacja przyrodnicza a pakiety przyrodnicze
 • Listy diagnostyczne 2

Wprowadzona zmiana polegała na dodaniu szczegółowego opisu siedliska w formularzu siedliskowym oraz punktu dot. cennych elementów przyrodniczych w obydwu formularzach siedliskowym i ornitologicznym. Dodatkowo w metodyce uporządkowano opis dot. formularzy.

 • Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie:

  • płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
  • pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarwania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
  • płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
  • płatności rolnośrodowiskowych

  na rok 2010 - otwórz