Pliki wideo - prezentacja obsługi aplikacji w zakresie wypełniania załącznika graficznego

Załączone pliki wideo prezentują sposób używania funkcji dostępnych w aplikacji internetowej umożliwiającej wypełnienie i złożenie wniosku o przyznanie płatności przez Internet w roku 2011 tzw. Wnioski przez Internet - dla części związanej z załącznikiem graficznym.

Uwaga: Poniższe filmy nie stanowią informacji  dotyczącej sposobu deklarowania działek rolnych.

1. Dopasowanie widoku mapy do działki ewidencyjnej.

2. Dodanie konturu działki rolnej:

3. Dodanie oznaczenia działki rolnej.

4. Wycięcie obszaru w działce rolnej.

5. Edycja konturu działki rolnej.

6. Edycja wyciętego obszaru wewnątrz działki rolnej:

7. Usunięcie działki rolnej.

8. Dodanie uprawy.

9. Edycja uprawy.

10. Wycięcie obszaru w konturze uprawy.

11. Usunięcie uprawy.

12. Dodanie obiektu dodatkowego (punkt).

13. Dodanie obiektu dodatkowego (linia).

14. Dodanie obiektu dodatkowego (obszar).

15. Edycja obiektu dodatkowego (punkt).

16. Edycja obiektu dodatkowego (linia).

17. Edycja obiektu dodatkowego (obszar).

18. Wycięcie obszaru w obiekcie dodatkowym:

19. Usunięcie obiektu dodatkowego.

20. Dodanie skreślenia (punkt).

21. Dodanie skreślenia (linia).

22. Dodanie skreślenia (obszar).

23. Edycja skreślenia (punkt).

24. Edycja skreślenia (linia).

25. Edycja skreślenia (obszar).

26. Pomiar odległości.

27. Pomiar powierzchni.

28. Legenda.