Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2010

Formularz wniosku o przyznanie płatności w 2010 r.

Instrukcja wypełniania wniosku spersonalizowanego o przyznanie płatności w 2010 r. i załącznika graficznego

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie:

  • płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
  • pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarwania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
  • płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
  • płatności rolnośrodowiskowych

na rok 2010 - otwórz

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie:

  • płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
  • pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarwania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

na rok 2010 -otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2010 roku

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z ONW w 2010 roku

Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie pomocy finansowej ONW na rok 2010

Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010