Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w 2009 r.

Formularz wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2009 r.

Oświadczenie wnioskodawcy:

  • Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności w 2009 roku i wzory formularzy

Wzory formularzy składanych w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności na rok 2009:

I. Jednolita płatność obszarowa

II. Płatność uzupełniająca do grupy upraw podstawowych

III. Płatność uzupełniająca do powierzchni przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

IV. Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)
Płatność cukrowa

V. Płatności do upraw roślin energetycznych

VI. Pomoc do rzepaku

VII. Oświadczenie świadków potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych - otwórz

Inne wnioski

1. Wniosek o udzielenie zgody na zmianę sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych. (W-4/01)

2. Wniosek o wypłatę jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej do powierzchni grupy upraw podstawowych, płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, płatności uzupełniającej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce), płatności do upraw roślin energetycznych, przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich, płatności cukrowej, oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów), pomocy do rzepaku, pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. (W-2/01)


3. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę ilości roślin energetycznych, które mają być:

- dodatkowa strona wniosku o wyrażenie zgody na zmianę ilości roślin energetycznych

instrukcja

Flash is required!
Mapa

Mapa