Czy w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorstwa (dopuszczalne jedynie w przypadku działalności sezonowej), etat przedsiębiorcy jest wliczany do stanu zatrudnienia (w przypadku "samozatrudnienia")?   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Czy w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorstwa (dopuszczalne jedynie w przypadku działalności sezonowej), etat przedsiębiorcy jest wliczany do stanu zatrudnienia (w przypadku "samozatrudnienia")?

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), w okresie zawieszenia działalności, czyli czasowego zaprzestania jej wykonywania, osoby "samozatrudniony" nie należy ujmować przy ustalaniu stanu zatrudnienia. A zatem przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności, po jej odwieszeniu powinien zatrudnić pracownika, tak aby wywiązać się z konieczności utrzymania określonego umową poziomu zatrudnienia w okresie 2 lat od daty wypłaty środków. Jeżeli w co najmniej jednym z tych lat okaże się iż średni poziom zatrudnienia z roku jest niższy niż wymagany umową, beneficjent zostanie zobowiązany do zwrotu całości lub części środków (zależnie od tego jaką liczbę etatów utrzyma).