Czy istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z Funduszu Pracy do utworzonych miejsc pracy w ramach działania 312?

Operacja realizowana z udziałem wsparcia przyznawanego przez Agencję, nie może być finansowana z innych środków publicznych (a takimi są środki Funduszu Pracy). W związku z powyższym oraz z faktem, iż stworzenie miejsca pracy w ramach działania 312 jest częścią realizowanej operacji, nowopowstałe miejsce pracy wynikające z realizacji umowy z Funduszu Pracy (FP) nie może być jednocześnie miejscem pracy wykazanym jako spełnienie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z ARiMR. Wyjątek od tej reguły stanowi  przypadek, kiedy wnioskodawca ubiega się w FP o dofinansowanie jedynie kosztów wynagrodzenia pracownika, a celem umowy z FP nie jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Skorzystanie z dotacji z FP na utworzenie miejsca pracy skutkować będzie odmową wypłaty środków.